Studentforening inngår samarbeidsavtale med BDO

Studentforening inngår samarbeidsavtale med BDO

Etter å ha samarbeidet det siste året, har Handelshøgskolens Studentforening Nord (HHS) besluttet å inngå en langsiktig avtale med BDO.

- Samarbeidet med BDO har bidratt til å utvikle både tilbudet til foreningens medlemmer og ikke minst styrets eget arbeid. Vi gleder oss til å ta det enda flere steg opp sammen med BDO, sier Mari Eline Syraksen, HHS-styrets leder.

- BDO er tilgjengelig og ivrig. Deres engasjement har helt klart smittet over på oss. I tillegg tør de å utfordre og stille krav til oss, slik at vi også kan utvikle oss, legger hun til. 

- Det aller beste er at de leverer en totalpakke ved at de også er vår regnskapsfører, det sparer oss for mye administrasjon.

- Når vi nå får en langsiktig samarbeidsavtale, sikrer det en partner som kjenner oss og våre behov. De kan blant annet støtte oss når nye styremedlemmer kommer til. Det gjør utskiftninger mye mer effektivt, og styret kan konsentrere seg om driften, skyter markedsansvarlig Magnus Mæhle inn.

BDO har stilt mange ressurser tilgjengelig for HHS. Det siste året har BDO blant annet gjennomført innføring i praktisk regnskapsføring i PowerOffice, styreseminar og bedriftspresentasjon. 

- Vi føler virkelig at BDO er nær og tilgjengelig, de stiller raskt opp hvis vi trenger dem, og de er flinke til å invitere oss innom kontoret deres, sier Syraksen.

Også Partner i BDO, Roger Rambjør, er svært tilfreds med den nye samarbeidsavtalen. 

- For oss er det svært givende å ha et så tett samarbeid med studentforeningen og bli godt kjent med studentene. Vi vil naturligvis bruke avtalen til å vise at BDO er en attraktiv og spennende arbeidsplass med et fantastisk arbeidsmiljø, men vi vil også noe mer. BDO bistår sine bedrifter daglig for at de skal lykkes med sine ambisjoner. Tilgang til kompetanse er kritisk for at vi skal lykkes med verdiskaping i regionen. Vi vil bruke denne samarbeidsavtalen til å vise frem hele næringslivet her nord, og hvilke spennende muligheter studentene har etter endt studie, avslutter Rambjør.


Roger Rambjør, Partner revisjon BDO og Mari Eline Syraksen, leder styret HHS.