Veslefrikk Eiendom: - BDO skjønner oss

Veslefrikk Eiendom: - BDO skjønner oss

På kun to år har utvikleren Veslefrikk Eiendom i Oslo markert seg som en av de mest spennende og ambisiøse aktørene i et krevende eiendomsmarked. BDO har vært revisor og sparringspartner for selskapet i denne perioden. 

Senior Manager Hao Van Tran i BDO (t.v.) og gründer og administrerende direktør Tom André Svenning-Gultvedt i Veslefrikk.

Gründer og administrerende direktør Tom André Svenning-Gultvedt i Veslefrikk skryter av BDOs bidrag.

- Som et transaksjonsdrevet selskap er det viktig for oss med rådgivere som er på ballen, som skjønner bransjen. Hao van Tran og teamet i BDO kommer med gode og presise tilbakemeldinger, og gir også god informasjon som vi benytter i transaksjonene våre, sier Svenning-Gultvedt.

BDOs samarbeid med Veslefrikk kom gjennom en av deres eiere, Strawberry, som BDO har jobbet med over flere år. Helt siden oppstarten av Veslefrikk, tidlig i 2022, har de utført ordinær revisjon, samt levert økonomisk rådgivning. BDO-teamet var med på å kvalitetssikre dagens struktur og oppkjøp.

BDO har vært opptatt av å være tett på Veslefrikk for å være en god støttespiller gjennom prosessene selskapet er inne i, og ikke bare være en kontrollør i etterkant.

- Vi har vært opptatt av å sette oss godt inn i Veslefrikks virksomhet, prosesser, mål og utfordringer. Det er også en stor fordel med god bransjeforståelse, sier Tran.

Veslefrikk Eiendom har kjøpt en lang rekke tomter i Oslo-området, og har i dag en samlet tomtebank verdt over en milliard kroner. Selskapet har også satset på to eksklusive hytteprosjekter, ett på Kvitfjell og ett i Geilo. Veslefrikks ambisjon er å utvikle prosjekter som er kompromissløse på kvalitet, uansett hvor de bygger.

Gjennom å kjøpe en stor portefølje av ferdigregulerte tomter, har Veslefrikk gått motstrøms i et marked som har lagt bak seg et par krevende år. Selskapet er nå godt posisjonert for oppturen de venter fremover.