WSP velger BDO som lønnsleverandør

WSP velger BDO som lønnsleverandør

Selskapet WSP jobber med å planlegge og utforme bærekraftige samfunn som er rustet for fremtiden. Med 520 ansatte i Norge så de etter en ny lønnsleverandør – og valget falt på BDO.

Leder for Business Services i BDO, Andreas Ystgaard Tjemsland.

- Grunnen til at valget falt på BDO var at de hadde det beste tilbudet. De presenterte seg godt, synliggjorde kvalitet og hadde et tydelig fokus på automatisering, digitalisering og effektivisering, sier CFO i WSP, Jan Otto Trulsen.

Han trekker også frem at det kom tydelig frem at BDO var leverandøren som ønsket mest å jobbe sammen med WSP.

- Det ga uttelling, sier Trulsen.

WSP er for andre år på rad kåret til verdens ledende rådgiverselskap innenfor miljø og bærekraft, og utvikler alt fra byer og transportsystemer til nye energikilder, skoler og sykehus.

- Dette er en utrolig spennende kunde. Prosessen var veldig spennende og kreativ. Vi fikk god kontakt med kunden og hadde veldig lyst til å vinne dem, sier leder for Business Services i BDO, Andreas Ystgaard Tjemsland.

BDO skal levere lønnstjenester, reiseregningskjøringer og effektivisering av deres lønnsprosesser og integrasjoner med støttesystem til lønn.

- I siste ledd av prosessen lagde og presenterte vi en effektiviseringscase, som jeg tror var med på å avgjøre at vi vant. Vi har et godt øye for effektivisering og automatisering av prosesser, sier Tjemsland.

Han forteller at BDO også lærte mye av salgsprosessen, ved at man ble utfordret med nettopp effektiviseringscasen. 

- Vi ser også at informasjon og prosesser kan endre seg underveis, og god kommunikasjon løpende er utrolig viktig, sier Tjemsland.