BDO-Mila

Hva er BDO-mila?

BDO-Mila er terrengløpet som passer for de fleste. Velkommen til et gratis arrangement, der du kan velge selv om du vil løpe på tid eller ei. Rundt om i landet skaper vi hvert år en arena der alle skal kunne få oppleve tilhørighet og mestring gjennom fysisk aktivitet sammen med andre. På lag med lokale idrettslag og Redd Barna skaper BDOs kontorer en arena der alle kan komme seg ut og være med, med gleden over fysisk aktivitet som fellesnevner.

Slik foregår BDO-mila

Micromila er løpet hvor småtassene stiller til start. Noen trenger hjelp for å fullføre de 500 meterne, men alle kommer i mål.

Minimila er for dem som synes at 5 km uten tidtaking er det rette for dem. 

Mosjonsmila er for dem som vil løpe 10 km uten tidtaking.

Utfordreren er 10 km med tidtaking, og du kan ta opp kampen med naboen. 

Lokale idrettslag og talenter møtes på BDO-Milas arenaer landet rundt. Mosjonist eller smårolling, svømmetalent eller medlem i syklubben - på BDO-Mila møter du representanter fra ulike idretter, som heier deg frem over målstreken og inspirerer til idrettsglede.   

Effektene av fysisk aktivitet er mange. I tillegg til bedre fysisk og psykisk helse kan det skape mestringsfølelse, samhold og glede, som vi kan ta med inn på andre arenaer i livet.

Fysisk aktivitet er også en av nøklene i kampen mot utenforskap. Vi bruker BDO-Mila til å rette oppmerksomhet mot barn og unge som opplever at de er utenfor. Vi bruker vår stemme til å styrke Redd Barnas kampanje «Alle barn og unge har rett til lek og fritid».  

Siden den første BDO-Mila ble blåst i gang i 2011 har lokalsamfunn over hele landet tatt del i denne løpsfesten. Siden 2011 har BDO-Mila vært gjennomført hele 74 ganger, med mange tusen deltakere årlig.

 I 2023 ble BDO-mila avholdt på Hamar, i Lillestrøm, Fredrikstad, Bergen og Molde.