• BDOs tjenesteområder

    BDO er ledende innen revisjon, regnskap, rådgivning og advokattjenester i Norge

Kvinne som smiler

Revisjon

Velger dere revisjon fra BDO får dere erfarne revisorer som setter seg inn i virksomheten deres - uansett størrelse og kompleksitet. 

Regnskap

Oppdaterte regnskapstall er avgjørende for å ha full kontroll over virksomheten, og dette gjelder like mye for et enkeltmannsforetak som for et stort konsern. Som regnskapsbyrå tilbyr BDO fagkompetanse og fleksible verktøy som sikrer at du alltid...

Bilde av ansatt i BDO

Bærekraft

Bærekraftsteamet i BDO bistår privat næringsliv og offentlig sektor som vil arbeide målrettet med bærekraftig utvikling i og gjennom egen virksomhet. Vårt utgangspunkt er å skape bærekraftig utvikling, samtidig som det styrker forretning og...

Digital og teknologi

Digitalisering driver virksomheter fremover og sikrer vekst og øker effektiviteten. Digitalisering er å bruke ny teknologi til å forbedre lønnsomheten og skape mer fornøyde kunder og ansatte. Hvor vil din virksomhet gå i digitaliseringssporet?

Transaksjonsrådgivning

Vi bistår virksomheter med finansiell rådgivning i tilknytning til gjennomføring av salgs- og oppkjøpsprosesser, samt tjenester knyttet til kartlegging av finansielle forhold ved oppkjøp, salg, fusjon, fisjon, kapitalinnhenting og børsnotering...

Medarbeidere i dress snakker sammen
Mann inne på et møterom

Compliance og gransking

Ved mistanke om ulovlig aktivitet i virksomheten, som for eksempel korrupsjon, økonomisk utroskap eller arbeidslivskriminalitet, kan vi hjelpe. Vi gransker, sikrer og analyserer elektronisk informasjon, jobber med forebygging av økonomisk...

Utredning og analyse

BDO bistår offentlig sektor, samfunnsnyttige organisasjoner og privat næringsliv i møte med samfunnsmessige endringsprosesser, utviklingsprosjekter og reformer. 

Bilde av ansatte i BDO
Bilde av to ansatte i BDO

Risikostyring

Risikostyring handler om hvordan virksomheter kan posisjonerer seg og håndterer usikkerhet. BDO har lang erfaring med å hjelpe virksomheter med dette.

Rådgivning

BDO har et av landets mest spesialiserte rådgivningsmiljøer i privat og offentlig sektor.