Digitale håndbøker

BDO bistår med digitale håndbøker

Tilgjengelige og brukervennlige håndbøker hjelper din virksomhet med å sikre at regler og retningslinjer blir fulgt og forstått, enten det gjelder personal, ledelse eller HMS. Informasjonen er samlet på ett sted, og de ansatte vet hvor de skal gå for å få svar på sine spørsmål på en effektiv måte.  


Digitalt, brukervennlig og effektivt 

BDO kan i samarbeid med AppsCo One tilby tre typer digitale håndbøker: 

  • Personalhåndbok 
  • Lederhåndbok 
  • HMS-håndbok  

Håndbøkene har et brukervennlig grensesnitt, både for de som skal skape og redigere innholdet og de som bruker håndbøkene i det daglige. Ved opprettelse av håndbok får du et forslag til mal som kan tilpasses virksomheten i form av bedriftsspesifikk tekst, bilder og videoer. Administratorer kan tildele redaktøransvar for ulike kapitler. Verktøyet innehar også nyttige funksjoner som lesebekreftelse og søkefelt.

Ved lovendringer oppdaterer leverandør lovtekstene, og lenkene gjør det mulig å gå videre til gjeldende paragraf i Lovdata.

Håndbøkene er tilgjengelig på app, nettbrett og PC. 

Noen velger å gå for en totalløsning, mens andre kun trenger en eller to håndbøker. Vi hjelper dere med å sette opp en løsning tilpasset deres behov. 


Faglig bistand fra BDO

I tillegg til utforming og implementering av håndbøkene, kan BDO bistå med en gjennomgang av dine rutiner. Vi ser på gjeldende rutiner og kommer med innspill til formuleringer og/eller forbedringer. 

Vi kan også være en sparringspartner om det blir behov for rådgivning knyttet til tolkning av lovverk i enkeltsaker.

Tre personer i dialog

Personalhåndbok

Med en personalhåndbok er det enkelt for ansatte å finne svar på det de lurer på, og interne rutiner knyttet til arbeidsforholdet samles på ett sted. Dette sparer både HR, ledelsen og medarbeiderne for tid, i tillegg til at man sikrer en god og rettferdig personalpolitikk. En personalhåndbok er et godt verktøy for alle ansatte på alle nivåer og i alle funksjoner, ikke minst for nyansatte i bedriften.
Kvinne ser i kamera

Lederhåndbok

Med en brukervennlig og oppdatert håndbok kan du beskrive ulike prosesser en leder har ansvar for, samt sikre kvaliteten på oppfølgingen med godt malverk og tidsaktuell informasjon. En lederhåndbok er et nyttig verktøy for alle ledere - spesielt nye ledere som ikke kjenner til bedriftens rutiner.
Personer i møte

HMS-håndbok

Ved å etablere en HMS-håndbok gjør du det enkelt å jobbe systematisk med det lovpålagte arbeidet med helse, miljø og sikkerhet. Alle interne rutiner knyttet til HMS er samlet på ett sted, og dere får tilgang til nyttige skjema som kan tilpasses bedriften. Håndboken vil fungere som et oppslagsverk for både ansatte, ledere og verneombud.

Kontaktpersoner:

Kontakt oss

Har du spørsmål eller ønsker du en uforpliktende samtale med en av oss? Ta kontakt ved å fylle ut skjemaet under og vi kommer tilbake til deg innen kort tid. 

Nysgjerrig på mulighetene i BDO?
Les mer om våre kompetanseområder, karrieremuligheter og ledige stillinger.

Drøm det. Gjør det.