HR-undersøkelser

BDO bistår med HR-undersøkelser

Medarbeiderne er bedriftens viktigste ressurs. Det er derfor viktig å ta godt vare på de ansatte, og ha et kontinuerlig fokus på arbeidsmiljø, jobbengasjement, trivsel og kompetanseutvikling. I BDO har vi utviklet flere medarbeiderundersøkelser, som hjelper deg som arbeidsgiver til å ivareta det som er bra og til å jobbe med å utvikle konkrete forbedringsområder.

Helsesjekk på din bedrift

Hvordan står det til med HR-funksjonen? Nå kan du få en gjennomgang innenfor HR og arbeidsrett av eksperter som har god oversikt over gjeldende lover og regler. Med Helsesjekk får din bedrift en oversikt over hva som er på plass, og konkrete tiltak for å sikre beste praksis.

Følg dine ansatte gjennom hele arbeidsforholdet

BDO tilbyr tre ulike skreddersydde undersøkelser slik at du kan sørge for at din bedrift har fokus på medarbeideren, og at dere iverksetter de riktige tiltakene for å både beholde de ansatte og skape god employer branding.

De tre undersøkelsene er delt inn i onboarding, medarbeiderengasjement og offboarding. All informasjon vi henter fra de tre undersøkelsene bidrar til at vi kan gi de riktige anbefalinger og prognoser om hvordan ansatte har det nå og senere.

1) Onboardingsundersøkelsen har til formål å kartlegge om onboardingsprosessen har vært tilstrekkelig for de nyansatte i sin stilling og rolle på arbeidsplassen. Undersøkelsen retter fokus mot det praktiske, sosiale og strategiske ved en nyansettelse.

2) Medarbeiderengasjementundersøkelsen måler engasjementet hos dine ansatte. Med kontinuerlige undersøkelser på engasjement kan din bedrift kartlegge hvilke tiltak som bør iverksettes for å imøtekomme medarbeidernes behov.

3) Offboardingsundersøkelsen kartlegger hvorfor den ansatte har sluttet. Ved å sende ut en undersøkelse når arbeidsforholdet avsluttes, kan våre rådgivere hjelpe dere med å hente ut nyttig informasjon som kan benyttes i arbeidet med å senke turnover.

Dataen fra medarbeiderundersøkelsene kan benyttes til videre analyser og iverksetting av forbedringstiltak.

Skreddersydde HR-undersøkelser

Vi kan også skreddersy undersøkelser utfra deres spesifikke behov. I BDO analyserer vi resultatene fra respondentene og presenterer funn i en visuell rapport, og følger deretter opp resultatene sammen med oppdragsgiver. Dette gjør det enkelt å hente inn data som gir solid grunnlag for gode beslutninger.

Kulturstyrk

En kritisk oppgave er å identifisere og dyrke det potensialet som ligger i hver enkelt ansatt. Vi tror det er minst like viktig å ivareta og forsterke det som er bra, som det er å forbedre det som ikke er på plass.  Med en forskningsbasert tilnærming fokuserer vi på en kultur som mobiliserer kompetanse og skaper prestasjoner. Vi kaller det KulturStyrk. Les mer om det her.

Ta kontakt

Ta kontakt med oss i dag for en uforpliktende samtale. 

Kontaktpersoner:

Kontakt oss

Har du spørsmål eller ønsker du en uforpliktende samtale med en av oss? Ta kontakt ved å fylle ut skjemaet under og vi kommer tilbake til deg innen kort tid. 

Nysgjerrig på mulighetene i BDO?
Les mer om våre kompetanseområder, karrieremuligheter og ledige stillinger.

Drøm det. Gjør det.