Team og lederutvikling

Team- og lederutvikling med Everything DiSC®

Ønsker dere å jobbe med teambuilding internt i bedriften, utvikle ledere eller få innspill til å sette sammen gode team? Everything DiSC® et meget god verktøy til dette formålet og andre interne prosesser. 

Hvorfor trene på kommunikasjon og adferd?

Både i arbeidslivet og i hverdagen må vi kommunisere med andre mennesker for å håndtere de oppgavene og situasjonene vi blir stilt ovenfor. Dersom vi skal gjøre det på en effektiv måte er det viktig å ha innsikt i og forståelse for egen og andres adferd. Ledere og medarbeidere bør trene på sin relasjonskompetanse og bli bevisst hvordan egen atferd påvirker andre.

Bruk et godt refleksjonsverktøy

Everything DiSC® er et refleksjonsverktøy som gir oss bevissthet rundt motivasjonsfaktorer, prioriteringer, styrker og stressorer. Det gir også et felles begrepsapparat for adferd og kommunikasjon. Dette gir et godt utgangspunkt for utvikling av både ledere, enkeltpersoner og team. 


Illustrasjon av DiSC

 

Hvordan vi i BDO benytter Everything DiSC® hos våre kunder:

  • I lederutvikling
  • I utvikling av team 
  • I konflikthåndtering
  • Medarbeider- og egenutvikling
  • I endringsprosesser
  • For å styrke kommunikasjonsferdigheter
  • Som samtaleverktøy i rekruttering og onboarding

I BDO har vi flere konsulenter med sertifisering i Everything DiSC® Workplace. 

Kontaktpersoner:

Kontakt oss

Har du spørsmål eller ønsker du en uforpliktende samtale med en av oss? Ta kontakt ved å fylle ut skjemaet under og vi kommer tilbake til deg innen kort tid. 

Nysgjerrig på mulighetene i BDO?
Les mer om våre kompetanseområder, karrieremuligheter og ledige stillinger.

Drøm det. Gjør det.