• Robotics

Hva betyr robotisering? Hva er RPA?

Robotic Process Automation (RPA) handler om å redusere tid brukt på oppgaver som ikke må utføres av mennesker. Ved å flytte gjentakende administrative oppgaver, som for eksempel uthenting av data og analyser, fra menneske til robot, kan bedriften din frigi verdifull tid og kapasitet. 

RPA er noe vi kjenner igjen fra industrien, hvor fysiske roboter for lengst har erstattet mennesker i enkelte standardiserte prosesser. I RPA snakker man om programvareroboter, som benytter eksisterende programvare basert på regelbasert logikk til å utføre gitte oppgaver.  

I BDO har vi i de siste årene både bistått kunder i oppstart av RPA, og selv tatt i bruk RPA i regnskaps- og revisjonsarbeid. Automatisering av disse prosessene har gitt solide resultater med tanke på effektivisering og kvalitet.  

 

Så mye kan bedriften din spare på å bruke RPA

Roboter brukt i RPA er effektive, og har en enorm arbeidskapasitet. Det kan spare bedrifter for store kostnader. RPA vil for mange bedrifter være en naturlig del av et digitaliseringsløp.

Hvor mye bedriften din kan spare, avhenger av hvilke oppgaver som automatiseres samt omfanget av disse oppgavene. En casestudie fra London School of Economics (LSE), viser at man oppnådde en kostnadsreduksjon på 30 prosent per kjerneprosess som ble robotisert i en kunnskapsbedrift. Her ble robotene blant annet brukt til å hente ut data, lage salgsstatistikker og varsle de ansatte om feil. 

En annen fordel med RPA, er økt kvalitet. Når RPA er riktig implementert, og programvaren oppdateres i takt med utviklingen av underliggende teknologi, elimineres muligheten for menneskelige fell. RPA leverer dermed med 100 prosent nøyaktighet.

 

Hvordan komme i gang med RPA 

I BDO mener vi at RPA vil få en naturlig plass i systemporteføljen hos de fleste bedrifter i tiden fremover. Derfor har vi satt sammen et eget robotics-team, som kan bistå bedriften din med: 

  • Implementering og leveranse av RPA
  • Løpende dialog og rådgivning rundt potensielle prosesser
  • Workshop med fokus på prosessgjennomgang
  • Prosjektstyring og prosjektledelse
  • Opplæring av ansatte


Programmeringen av RPA-roboten er forholdsvis kostnadseffektivt, men krever et visst nivå av investering. I tillegg til selve roboten og tilhørende lisenser, kreves det kompetanse og ressurser for å sikre kontinuerlig utvikling av systemet. Dette er viktig for at de robotiserte prosessene beveger seg i takt med bedriftens strategi, drift og teknologiske oppdateringer.

 

Velg en robot-løsning som er skalert for din virksomhet

Du kan enten kjøpe din egen robot, eller leie deler av tiden til en robot av BDO via Robotics as a Service (RaaS). RaaS gir deg muligheten til å bare kjøpe den kapasiteten du trenger for din bedrift. Altså en lav-terskel og kostnadseffektiv inngangsport til robotics. 

 

Kontakt oss

Vil du vite mer om hvordan RPA kan effektivisere bedriften din, og hvordan vi kan bistå? Ta kontakt med oss! 

Enter security code:
 Security code