1:
  • Revisjonsprosessen

En god revisjonsprosess

Rammene for et revisjonsoppdrag er lovbestemt. Revisjonen skal utføres etter revisorloven og den rettslige standarden for god revisjonsskikk. Bak en revisjonsberetning ligger en mengde kontrollhandlinger, analyser, vurderinger og diskusjoner med ledelsen om viktige regnskapsposter. Til sammen gir dette revisor et godt grunnlag for å uttale seg om regnskapet gir ett riktig bilde av virksomheten og forutsetninger for fortsatt drift.

 

De beste resultatene skaper vi sammen

En god revisjonsprosess handler om et godt samarbeid mellom våre kunder og revisjonsteamet i BDO. Kompetanse, kjemi, verdier og relasjoner er avgjørende for en god revisjon av høy kvalitet. Vi setter derfor sammen team med solid fag- og bransjekompetanse som kan gi dere verdifulle råd.

De beste resultatene skapes når vi har et felles mål. Vi garanter at vårt team setter seg godt inn i deres organisasjon og de mål som er satt for selskapet. Gjennom god kjennskap til dere og til deres mål, kan vi gi støtte i enhver prosess, mulighet og utfordring dere står overfor. Teamet vårt vil være tett på dere i hverdagen – både på operativt og strategisk nivå.

 

En revisjonsprosess tilpasset din virksomhet

For at vi skal være en aktiv og verdiskapende rådgiver for dere, er vi opptatt av å følge utviklingen i bransjen tett. På denne måten får vi de gode diskusjonene med våre kunder, og klarer å levere relevante og bransjespesifikke tjenester. Strukturen under vil likevel være relevant for alle bransjer:

 

1. Virksomhetsforståelse og risikovurdering

Sentralt i våre vurderinger for utforming av revisjonsstrategi står en forståelse av deres målbilde og forretningsprosess. Som en del av oppstarten av et nytt revisjons år forankrer vi derfor vår vurdering av risiko for feil i finansiell rapportering, samt en kartlegging av kontrollmiljøet som ligger til grunn for et pålitelig regnskap.

 

2. Gjennomføring av revisjonen

Tydelig kommunikasjon og felles forståelse av hva vi forventer fra hverandre med hensyn til dokumentasjon kjennetegner en effektiv revisjon. Vi bruker vår egen kundeportal for å sikre sikker filoverføring og samtidig tydeliggjøre hvilken informasjon som ligger til grunn for en effektiv gjennomføring av revisjonen. Våre revisorer har god kompetanse på kartlegging av forretningsprosesser og hvordan informasjonssystemer understøtter disse.

 

3. Rapportering og kompetanseoverføring

Vi har stor tro på at vår evne til å forstå dere som kunde også kan gi en verdiskapende dialog basert på det vi observerer gjennom revisjonen. En fast struktur på vår rapportering, tydelige observasjoner og anbefalinger, samt prioritet i de konkrete funn, vil gi innspill for å sikre pålitelighet i den finansielle rapportering. Vårt kurstilbud, konferanser og nyhetsbrev gir også nyttig forståelse av relevante regelverk.

 

 

Ta kontakt

Ta gjerne kontakt ved å fylle ut skjemaet under. Vi vil svare deg innen kort tid.

 

I'm not a robot *:
Retype the numbers below:
 Security code