Christine Bergmann, BDO

Christine Bergmann

Manager Fagavdelingen

$$BDO.LiveSite.People.ExecutiveSummary$$

Christine Bergmann jobber som Manager i Fagavdelingen hos BDO i Oslo.