Frode Kristiansen, BDO

Frode Kristiansen

Partner Consulting

Offentlig sektor

BDO.LiveSite.People.ExecutiveSummary

Frode Kristiansen er partner i BDO og er leder for finansiell og økonomisk rådgivning i region MidtNord.

Frode har ansvar for tjenesteledelse innenfor finansiell rapportering/ prosjektrapportering og oppfølging, omorganiseringer og prosjekter innenfor kapitalmarked & børs.

Frode har lang og variert erfaring fra ulike kunder, prosjekter og selskaper i roller som prosjekt- og prosessleder, rådgiver og revisor i Ernst & Young. Han har også operativ erfaring som finansdirektør i eiendomsselskaper, sist KMC Properties ASA, som gjennom en rekke finansielle transaksjoner gikk på børs i desember 2020. Han har også erfaring fra Corporate Finance i Pareto Securities. 

Frode er en erfaren oppdragsleder innenfor spesielt virksomhetsstyring, effektiviserings- og forbedringsprosesser, internkontroll og risikostyring, virksomhetstransformasjoner og transaksjoner. Frode har ledet store og komplekse prosjekter, og har også erfaring som internrevisor og finansiell revisor i både privat og offentlig sektor. Frode er utdannet siviløkonom fra Norges Handelshøyskole med spesialisering innen finansiering og finansiell økonomi.

Ta gjerne kontakt med Frode for en uforpliktende prat!

Se mer på https://www.bdo.no/nb-no/personvernerklaering