Martin Aasen, BDO

Martin Aasen

Administrerende Direktør

$$BDO.LiveSite.People.ExecutiveSummary$$

Se Martin og andre ansatte fortelle om hvordan det er å starte i BDO: