Martin Aasen, BDO

Martin Aasen

Administrerende Direktør

BDO.LiveSite.People.Contact

BDO.LiveSite.People.ExecutiveSummary

Se Martin og andre ansatte fortelle om hvordan det er å starte i BDO: