Petter Sandstad Torgersen, BDO

Petter Sandstad Torgersen

Manager Business Services

BDO.LiveSite.People.Contact

BDO.LiveSite.People.ExecutiveSummary

Petter er Manager i Business Analytics og leder teamet data & innsikt. 

Petter har omfattende erfaring med å rådgi kunder i effektivisering og automatisering ved bruk av digitale løsninger, herunder valg av systemer, dataflyt og data management. Han er spesialisert på automatiserte rapporterings- og analyseløsninger og utvikler løsninger ved bruk av teknologi som for eksempel Microsoft Azure og Microsoft Power BI. 

Prosjektene han har jobbet på dekker en rekke bransjer, men har en hovedvekt innenfor eiendom, bygg og anlegg hvor han leder satsingen Digital eiendom

Petter leder BDO sin AI Task Force som er en tverrfaglig satsing som hjelper kundene våre med å kartlegge muligheter og risikoer ved bruk av kunstig intelligens.  

Ta gjerne kontakt med Petter for en uforpliktende prat!