1:
Blogg:

«Fra skjema til tema» - Selskapets skattemelding må leveres gjennom et regnskaps- eller årsoppgjørsprogram

06. september 2022

Tre personer snakker sammen

 

Den siste tiden har mange selskaper mottatt et informasjonsbrev fra Skatteetaten, med påminnelse om at den nye skattemeldingen for selskaper må leveres gjennom et regnskaps- eller årsoppgjørsprogram. Skattemeldingen for inntektsåret 2023 vil det ikke være mulig å fylle ut manuelt i Altinn. 

I dette innlegget ser vi på hva dette i korte trekk innebærer.

 

Krav til bruk av regnskaps- eller årsoppgjørsprogram

Selskaper som i dag ikke leverer skattemeldingen gjennom et regnskaps- eller årsoppgjørsprogram, bør starte prosessen med å finne seg en systemleverandør som passer selskapets behov. Selskapet kan fortsette å levere skattemeldingen selv, men leveringen må altså skje gjennom et regnskaps- eller årsoppgjørsprogram.

Også enkelte personlig næringsdrivende må levere skattemeldingen gjennom et regnskaps- eller årsoppgjørsprogram. Dette gjelder blant annet de som har regnskapsplikt, revisjonsplikt eller krever fradrag for forskning og utvikling. 

Mange selskaper leverer allerede skattemeldingen gjennom et regnskaps- eller årsoppgjørsprogram, enten av selskapet selv eller av regnskapsfører/rådgiver. Disse selskapene vil ikke bli særlig påvirket av overgangen til ny skattemeldingsløsning, og systemleverandørene vil sørge for nødvendige tilpasninger i programvaren.

Har du spørsmål knyttet til innleveringen eller endring i funksjonaliteter anbefaler skattemyndighetene at du kontakter din systemleverandør.

 

Overgangen til ny skattemeldingsløsning

Den nye skattemeldingen vil være tilgjengelig for de aller fleste selskaper i 2023 for inntektsåret 2022 - såfremt de bruker et regnskaps- eller årsoppgjørsprogram som støtter dette. Vi anbefaler at de som leverer skattemeldingen for selskapet forbereder seg godt, og setter av litt ekstra tid første gang skattemeldingen skal leveres i den nye løsningen. 

I BDO hjelper vi nye og eksisterende klienter med skatterapportering i den nye, digitale løsningen. Vi har et godt samarbeid med våre systemleverandører, og holder vi oss løpende oppdatert på informasjonen som kommer fra Skatteetaten.

 

Les også: «Fra skjema til tema» - ny skattemelding for næringsdrivende