Blogg: «Fra skjema til tema» - Selskapets skattemelding må leveres gjennom et regnskaps- eller årsoppgjørsprogram

Den siste tiden har mange selskaper mottatt et informasjonsbrev fra Skatteetaten, med påminnelse om at den nye skattemeldingen for selskaper må leveres gjennom et regnskaps- eller årsoppgjørsprogram. Skattemeldingen for inntektsåret 2023 vil det ikke være mulig å fylle ut manuelt i Altinn. 

I dette innlegget ser vi på hva dette i korte trekk innebærer.

 

Krav til bruk av regnskaps- eller årsoppgjørsprogram

Selskaper som i dag ikke leverer skattemeldingen gjennom et regnskaps- eller årsoppgjørsprogram, bør starte prosessen med å finne seg en systemleverandør som passer selskapets behov. Selskapet kan fortsette å levere skattemeldingen selv, men leveringen må altså skje gjennom et regnskaps- eller årsoppgjørsprogram.

Også enkelte personlig næringsdrivende må levere skattemeldingen gjennom et regnskaps- eller årsoppgjørsprogram. Dette gjelder blant annet de som har regnskapsplikt, revisjonsplikt eller krever fradrag for forskning og utvikling. 

Mange selskaper leverer allerede skattemeldingen gjennom et regnskaps- eller årsoppgjørsprogram, enten av selskapet selv eller av regnskapsfører/rådgiver. Disse selskapene vil ikke bli særlig påvirket av overgangen til ny skattemeldingsløsning, og systemleverandørene vil sørge for nødvendige tilpasninger i programvaren.

Har du spørsmål knyttet til innleveringen eller endring i funksjonaliteter anbefaler skattemyndighetene at du kontakter din systemleverandør.

 

Overgangen til ny skattemeldingsløsning

Den nye skattemeldingen vil være tilgjengelig for de aller fleste selskaper i 2023 for inntektsåret 2022 - såfremt de bruker et regnskaps- eller årsoppgjørsprogram som støtter dette. Vi anbefaler at de som leverer skattemeldingen for selskapet forbereder seg godt, og setter av litt ekstra tid første gang skattemeldingen skal leveres i den nye løsningen. 

I BDO hjelper vi nye og eksisterende klienter med skatterapportering i den nye, digitale løsningen. Vi har et godt samarbeid med våre systemleverandører, og holder vi oss løpende oppdatert på informasjonen som kommer fra Skatteetaten.

 

Les også: «Fra skjema til tema» - ny skattemelding for næringsdrivende

Hold deg faglig oppdatert og meld deg på vårt nyhetsbrev.

Please fill out the following form to access the download.