Blogg: 7 raske om NUF (norskregistrert utenlandsk foretak)

Dersom et selskap i utlandet skal drive virksomhet i Norge, vil valget ofte stå mellom å opprette et norskregistrert utenlandsk foretak (NUF) eller et aksjeselskap i Norge. Her gir vi dere en kort innføring i hva NUF er og hva du må huske på. 

NUF er en norsk avdeling av et utenlandsk foretak og ikke et eget foretak. Avdelingen i Norge er underlagt det utenlandske foretaket, og det er det utenlandske foretaket som er ansvarlig for virksomheten i den norske avdelingen.

Et utenlandsk foretak som ønsker å drive næringsvirksomhet i Norge, må ha et norsk organisasjonsnummer. For å få et norsk organisasjonsnummer må foretaket etablere en avdeling av det utenlandske foretaket i Norge (NUF), eller etablere et eget norsk foretak (AS, ASA, enkeltforetak mm.)

Stiftelse av NUF kan ikke gjøres elektronisk i Altinn. Skjema og vedlegg må sendes per post til Brønnøysundregistrene. Det skiller seg fra et aksjeselskap som kan stiftes elektronisk. 

De fleste endringer av NUF kan likevel gjøres elektronisk i Altinn. Det gjelder også for NUF som allerede er registrert i Enhetsregisteret og som skal registreres i Foretaksregisteret.

Det er ikke krav om egenkapital eller bankkonto ved stiftelse av NUF. 

Alle som skal ha en rolle i et NUF og som ikke har et norsk fødselsnummer eller norsk d-nummer, må fylle ut søknad om tildeling av d-nummer. Den som tildeles et d-nummer og ikke har mulighet til å benytte seg av BankID, kan bestille et kodeark fra Altinn. Kodearket gjør det mulig å logge seg inn i Altinn uten å benytte seg av BankID.

Om NUF er skattepliktig til Norge for sin virksomhet, må vurderes konkret i hvert enkelt tilfelle. Her kan det oppstå vanskelige grensedragninger, f.eks. om NUF er skattemessig hjemmehørende i Norge eller ikke, eventuelt har et fast driftssted i Norge. Vurderingen avhenger f.eks. av om styreledelsen foregår i utlandet eller i Norge, lengden på virksomheten som skal drives i Norge, hvor virksomheten foregår, hvilke aktiviteter som drives osv.

NUF som skal drive næringsvirksomhet i Norge, må forholde seg til de norske mva-reglene, på samme måte som norske virksomheter. Dersom NUF har solgt mva-pliktige varer og tjenester for over 50 000 kroner innenfor en periode på 12 måneder skal det registreres i Merverdiavgiftsregisteret.

Vi kan bistå med rådgivning, registreringer, endringer, sletting osv. Ta kontakt med Julie Akselberg eller andre i BDO Advokater om du trenger bistand knyttet til NUF.