1:
  • Internasjonal skatterådgivning

Internasjonal skatterådgivning

Ved å velge BDO får du tilgang til kompetanse fra mer enn 150 land på verdensbasis. Ved behov setter vi deg i kontakt med våre kolleger der du trenger det. BDO globalt har god kontakt med lokale skatte- og avgiftsmyndigheter og en solid forståelse for lover og regler i det enkelte land.

Vanlige oppdrag vi utfører:

  • Bistand ved etablering i utlandet
  • Identifisering av optimale finansieringsløsninger med tanke på skatt
  • Rådgivning om skatte- og avgiftsmessige problemstillinger i grenseoverskridende virksomhet
  • Omstruktureringer, fusjon, fisjon, oppkjøp og joint ventures på tvers av landegrenser
  • Tilpasninger til EU-regler i stadig endring
  • Tolkning av skatteavtaler
  • Bistand med kildeskatt
  • Bistand ved dobbeltbeskatning

 

Kontakt oss her

Har du spørsmål eller vil du vite mer om hvordan vi kan hjelpe din virksomhet? Fyll ut kontaktskjemaet nedenfor og du vil høre fra oss innen kort tid.

I'm not a robot *:
Retype the numbers below:
 Security code