Blogg: Én av fem mangler redegjørelse på nettsidene

Åpenhetsloven

Forbrukertilsynet har i høst gjennomført kontroll av redegjørelsen for 500 virksomheter. Funnene er nedslående.

En av fem mangler redegjørelse. I tillegg slår forbrukertilsynet fast at det er en del svakheter i de redegjørelsene som publisert.  

1. Risiko for sanksjoner

For de virksomhetene som har unnlatt å innrette seg etter åpenhetsloven, har staten nå en mulighet til å ilegge strenge sanksjoner.

Slik vi ser det, har nok ikke virksomheter forstått hvilken risiko de tar ved å unnlate å rapportere.

2. En av fem har tilsynelatende ikke foretatt seg noe

Et viktig aspekt ved åpenhetsloven er å sørge for notoritet for de aktsomhetsvurderinger som er foretatt. Når virksomheter helt unnlater å rapportere, er det nærliggende for Forbrukertilsynet å anta at det ikke er gjort noe som helst, noe som innebærer en økt risiko for sanksjoner. 

3. Flere redegjørelser er mangelfulle

Videre slår Forbrukertilsynet fast at mange redegjørelser er mangelfulle:

 • Virksomhetene redegjør i liten grad for negative forhold de har avdekket
 • Virksomhetene redegjør i liten grad for iverksatte eller planlagte tiltak
 • Enkelte virksomheter har publisert en tekst om åpenhetsloven, men det er uklart om teksten er ment som en redegjørelse
 • Mange av virksomhetene er del av konsern. Her er det ofte uklart hvilke virksomheter i konsernet redegjørelsen er ment å dekke
 • Mange virksomheter ser ut til å ha løst arbeidet med aktsomhetsvurderingene ved å sende ut skjemaer, noe som ikke er nok

4. Hva må du gjøre om du ikke har gjort noe

Dersom din virksomhet er blant de 20 % som ennå ikke har gjort noe, så anbefaler vi følgende: 

 • Dersom du har ansvar for flere selskaper; skaff en oversikt over hvilke som må rapportere etter åpenhetsloven og hva det skal rapporteres på
 • Lag en plan og vedta denne i styret
 • Start arbeidet med å kartlegge risiko for arbeidstakeres rettigheter internt i egen virksomhet
 • Start arbeidet med å kartlegge risiko for brudd på menneskerettigheter og arbeidstakeres rettigheter hos dine leverandører 
 • Følg opp mulige risikoer i eget selskap og hos leverandører
 • Hvis brudd avdekkes, legg en plan for hvordan dette skal følges opp
 • Redegjør for hva dere har gjort og legg ut dette innen lovens frister på selskapets nettside

5. Frister

Første frist var 30. juni 2023. 

Neste frist er 30. juni 2024. Dette er rapportering for perioden 1. januar – 31. desember 2023.  

De som ikke har startet med arbeidet har nå mye å ta igjen. Ta gjerne kontakt med BDO dersom du trenger hjelp.

Les mer om Åpenhetsloven