Blogg: De viktigste endringene i nye SAF-T

Skatteetaten har nylig kunngjort en oppdatert versjon av standarden sin. Vi har oppsummert de viktigste endringene i SAF-T versjon 1.30.

Oppdateringen inneholder flere endringer som skal forbedre fleksibiliteten og samsvar med norske regnskapsforskrifter. Endringen på SAF-T-standarden kan tas i bruk umiddelbart, men er obligatorisk for regnskapsdata fra og med 01.01.2025. 

Hvem blir berørt?

Endringene vil påvirke alle bedrifter som er bokføringspliktige og har sine bokførte opplysninger elektronisk tilgjengelig. Norskregistrerte utenlandske foretak (NUF) med bokføringsplikt i Norge er også forpliktet til å kunne generere SAF-T-filer på forespørsel fra Skatteetaten.

Hva er endringene? 

Fra og med 1. januar 2025 vil de nye oppdateringene i SAF-T-standarden være pålagt. Frem til denne datoen vil det være frivillig å implementere det nye formatet. 

Dette er de viktigste endringene: 

  • Noen elementer har gått fra «Optional» til «Mandatory». Det vil si at disse elementene nå må være inkludert i SAF-T-filen for at den skal kunne lastes opp i Altinn. 
  • Noen elementer har fått en ny hierarkisk struktur i SAF-T-filen. Eksempel på dette er at kunde- og leverandørbalanser nå skal ligge under «BalanceAccountStructure». Dette gir mulighet for å inkludere mer enn én balansekonto. 
  • Noen elementer kan inneholde flere tegn. Eksempel på dette er at MVA-koder nå kan være på inntil 256 tegn, sammenlignet med 1.20-standarden hvor maks antall var 35 tegn. 
  • Det er inkludert flere elementer i hovedbokstransaksjonene, herunder: «VoucherNumber», «VoucherDescription» og «ModificationDate». Formålet er å gjøre SAF-T til et enda mer standardisert format. 
  • MVA-beløp og «AnalysisAmount» skal nå spesifiseres med enten debet eller kredit. Tidligere er det transaksjonslinjen som har lagt føringer for om det er en debet eller kredit. 
  • Mapping. Kontoplanen skal mappes mot næringsspesifikasjonen, som blir den eneste gyldige mappingen fra og med 01.01.2025 (med unntak av KF, FKF, IKS). 
Trenger du hjelp til å tilpasse SAF-T filen din til de nye kravene? Ta kontakt med oss her.

Denne bloggposten er skrevet av Hedda Aleksandra Berg.