Blogg: Elbilrabatt skrotes på firmabil og kjøregodtgjørelse blir mindre gunstig

Mange arbeidsgivere tilbyr ansatte enten firmabil eller kjøregodtgjørelse, da dette tidligere har vært ansett som en gunstig ordning. Økte skatter og økt inflasjon vil imidlertid gjøre ordningene langt mindre gunstige for flere. Vi går i denne artikkelen gjennom de viktigste endringene og har også oppdatert vår populære bilkalkulator som hjelper deg med beregningen, og viser hvor mye skatt den ansatte må betale.

 

Hva skjer med elbil-rabatten?

Utgangspunktet er at 100 prosent av bilens listepris skal legges til grunn som beregningsgrunnlag for firmabilbeskatning. For brukere av elbiler som firmabil er det tidligere gitt verdsettelsesrabatt for beregningsgrunnlaget. Tidligere har rabatten vært opptil 40 %. I statsbudsjettet for 2022 la regjeringen opp til å fjerne hele rabatten for elbiler i firmabilskatten, men endret forslaget til å redusere rabatten til 20 %. I det endelige statsbudsjettet for 2023 ble det likevel vedtatt å fjerne hele rabatten for elbiler, slik at elbiler ble likestilt med andre typer biler.

Den praktiske betydningen er at det skattemessig ikke vil lønne seg å velge elbil fremfor fossilbil som firmabil fremover.

 

Hvor stor forskjell utgjør dette?

For å se hvor stor forskjell dette kan utgjøre for en arbeidstaker, viser vi dette med et eksempel.

Marte jobber i et konsulentselskap. Hun kjører mye rundt fra kunde til kunde, og disponerer en elektrisk firmabil med merket Skoda Enyaq. Bilen har en listepris på 527 000 kroner. Marte får også bruke bilen privat, og som følge av dette økte Marte inntektstillegg ved beregning av skatt med 117 280 kroner i 2022. Marte kjører samme bil i 2023, men på grunn av at elbilrabatten er fjernet øker inntektstillegget til 139 280 kroner. For Marte, som tjener 650 000 kroner i året, øker hennes skatt på firmabilen fra 50 900 kroner i 2022 til 60 448 kroner i 2023, noe som utgjør en økning på 18,76 prosent.

Andreas jobber i samme selskap, men han disponerer en dieselbil med merke Skoda Kodiaq. Bilen har en listepris på 556 000 kroner. Andreas vil ikke bli påvirket av de nye endringene som er gjeldende i 2023, men på grunn av endringer i andre skatteberegninger får Andreas likevel en økning i skatt på firmabil på 0,64 prosent i 2023, sammenlignet med 2022. 

Som eksempelet viser, må ansatte som har disponert elektriske firmabiler privat betale betydelig mer i skatt for 2023. Det vil i året som kommer være mindre attraktivt å velge elektrisk firmabil.

Beregn skatt på firmabil i BDOs firmabilkalkulator her.

Merk at det kan være andre forhold som påvirker hvor mye den ansatte skattlegges for privat bruk av firmabil. Det gis blant annet rabatt for biler som eldre enn tre år, vareklasse 2 og om den ansatte kjører over 40 000 i forbindelse med yrkeskjøring.

 

Kjøregodtgjørelse får prishopp

Et alternativ til firmabil er kjøregodtgjørelse, som betyr at den ansatte får en økonomisk kompensasjon for bruk av privat bil i jobbsammenheng. Kompensasjonen gis som kronetillegg eller godtgjørelse pr kjørte kilometer. For 2023 er satsen for skattefri kjøregodtgjørelse 3,50 kroner per kilometer og gjelder uansett kjørelengde. Denne satsen har stått uendret siden 2017, til tross for at kostnader til vedlikehold, forsikringer, drivstoff og strøm har økt betraktelig. Ifølge Statistisk Sentralbyrå var gjennomsnittlig utsalgspris på avgiftspliktig diesel kr 12,90 per liter i oktober 2017. I oktober 2022 har utsalgsprisen økt til kr 24,15 per liter, noe som utgjør en økning på 87,21 prosent. Diesel og bensin vil trolig ikke bli billigere i 2023. I Prop. 1 LS skatter, avgifter og toll 2022/2023 fremgår det at avgiftene for bensin vil øke fra 6,38 kroner til 6,91 kroner. For diesel er det stilt krav om økt innblanding av biodrivstoff som gir kortere kjørelengde og økte CO2-avgifter. Her vil det trolig også bli dyrere priser i 2023, til tross for at det i utgangspunktet har vært noe avgiftslettelser.

Når den skattefrie satsen for kjøregodtgjørelse har stått uendret i en periode hvor utgiftene har økt, vil det naturligvis blir dyrere for de ansatte å benytte privat bil i jobbsammenheng.

De fleste selskaper benytter Statens satser for kjøregodtgjørelse som grunnlag for sin kjøregodtgjørelse. Denne har lenge vært 4,03 kroner per kilometer, men fra og med 2023 er satsen økt til 4,48 kroner per kilometer. I praksis betyr dette at differansen mellom skattefri kjøregodtgjørelse på 3,50 kroner per kilometer og kjøregodtgjørelsessatsen på 4,48 kroner per kilometer må skattlegges av arbeidsgiver. Det betyr at den ansatte må skatte av 98 øre per kilometer den ansatte kjører. Hvor høy skatten blir, avhenger av marginalskatten. Et eksempel:

Tobias bruker sin private bil sporadisk i jobbsammenheng, og i 2023 vil han kjøre 5 000 km i arbeidsrelaterte oppdrag. Han tjener 650 000 kroner i året og har marginalskatt på 43,4 prosent. Med Statens stats vil Tobias motta 22 400 kroner i kjøregodtgjørelse, hvorav 17 500 kroner er skattefritt. Inntektspåslaget vil øke med 4 900 kroner og han må betale 2 127 kroner i skatt. Netto utbetalt kr 20 273 kr.

Tilsvarende for 2022 ville Tobias med samme marginalskatt og samme kjørelengde, mottatt 20 150 kroner i kjøregodtgjørelse, hvorav 17 500 kroner er skattefritt. Inntektspåslaget økte med 2 650 kroner og i 2022 betalte han 1 150 kroner mer i skatt. Netto utbetalt kr 19.000.

Etter økningen av Statens sats sitter Tobias igjen med 1 273 kroner mer i 2023, sammenlignet med 2022. I praksis vil riktignok Tobias trolig sitte igjen med mindre enn det regnestykket tilsier, da bilkostnadene øker mer enn satsen for kjøregodtgjørelse. Økningen av Statens sats får derfor begrenset effekt, særlig når den skattefrie satsen forblir urørt.   

 

Dyrere elbiler som følge av mva og vektavgift

For elbiler er det fra 1. januar 2023 innført mva på kjøpesum over 500 000 kroner. I tillegg er det innført vektavgift for elbiler. En bil som kostet 600 000 kroner i 2022 øker dermed i pris med ca 45 000 kroner. I tillegg kommer eventuelt prisøkning fra forhandler. Et eksempel:

Konsulentselskapet hvor Marte jobber bytter ut Skoda og kjøper i stedet en ny elektrisk bil av merket Tesla Model Y i 2023. Prisen i 2022 er i utgangspunktet ca. 600 000 kroner, men med mva og vektavgift blir prisen ca. 645 000 i 2023. For Martes tilfelle må hun nå betale 70 690 i skatt for bruk av firmabil. Dersom konsulentselskapet hadde kjøpt bilen i desember 2022 til 600 000 kroner, ville Martes firmabilskatt blitt 66 784 kroner, som tilsvarer en økning på kr 3.906 kr pr år.

BDO er opptatt av de utfordringer bransjen står overfor, og vi fokuserer på å finne gode løsninger for din virksomhet. Våre ledende fagmiljøer innen revisjon, skatt og avgift, transaksjoner og gransking gir deg et komplett grunnlag for solid styring og kontroll. Ta gjerne kontakt med en av oss.

Hold deg faglig oppdatert og meld deg på vårt nyhetsbrev.

Please fill out the following form to access the download.