Blogg: Er virksomheten din klar for å bli sirkulær?

Mange virksomheter har lyst til å komme i gang med sitt bærekraftsarbeid, men vet ikke helt hvor de skal starte. Implementering av sirkulær økonomi kan være et stort og viktig skritt i riktig retning.

Skal virksomheter i fremtiden være konkurransedyktige og tiltrekke seg nye kunder må de tilpasse seg nye forbruksvaner, kunders forventninger om mer gjenbruk, strengere miljøkrav og ny teknologi.

Norsk næringsliv med sine ressurser og omstillingsevne har et godt utgangspunkt for å kunne bli et foregangsland innen sirkulærøkonomi.

 

Hva betyr dette? 

En sirkulær forretningsmodell betyr en overgang fra den tradisjonelle lineære-forretningsmodellen som baserer seg på «utvinn, bruk og kast»-økonomi til en økonomi som baserer seg på stor grad av materialgjenvinning, gjenbruk og tjenestebasert konsum. Et godt eksempel på dette er Ikea som har gått fra den tradisjonelle lineære-modellen og begynt å iverksette sirkulære elementer i forretningsstrategien. Ikea har blant annet åpnet for å kjøpe tilbake brukte Ikea-møbler og betaler forbrukeren i form av en tilgodelapp man senere kan bruke i varehuset. Ikea satser på å bli hundre prosent sirkulære innen 2030. 

Å endre en forretningsmodell er ikke gjort over natten, men ved å gradvis iverksette sirkulære mål og prinsipper i kjernen av forretningen.  

 

Hvorfor bør virksomheten bli sirkulær?

EU-kommisjonens handlingsplan for sirkulær økonomi er et av de mest omfattende forslagene som er lagt frem for å redusere miljø- og klimapåvirkning fra økonomiske aktiviteter. Planen setter søkelys på at produsenter må ta mer ansvar for å skape bærekraftige produkter som har en lengere levetid, og som skal omfatte økodesign-direktivet for å sikre miljøvennlig design og reparasjonsmuligheter. I tillegg til økte miljøkrav fra myndighetene, vet vi også at dagens forbrukere blir stadig mer bevisste i sine valg, og flere stiller økte krav til virksomhetene. 

Skal du posisjonere deg som relevant i morgendagens næringsliv så vil et av de beste grepene du kan gjøre for din virksomhet være å utarbeide forretningsstrategier som integrerer bærekraft i kjernen av forretningen gjennom en sirkulær forretningsmodell.


Hvordan komme i gang med sirkularitet i virksomheten? 

Her har du tre konkrete tips som kan hjelpe deg komme i gang med implementering av sirkulære elementer i forretningsstrategien. 

  1. Få oversikt: For å utarbeide sirkulære elementer i forretningsstrategien er det grunnleggende å få en oversikt over dagens situasjon. Finn ut hvor avfallet i din virksomhet tar veien og hvor mye som material gjenvinnes. Her kan du for eksempel be om miljørapport fra avfallsselskapet ditt.
  2. Sette sirkulære mål: Når du har fått en oversikt over situasjonen i din virksomhet, bør du sette deg realistiske sirkulære mål. Her må man være målorientert og bevisst på hva som virkelig er viktig for deg og din virksomhet. Hvordan kan dere gradvis iverksette sirkulære prinsipper i forretningsstrategien? Hvordan kan avfallet i din virksomhet bli brukt som ressurs? Et godt grunnleggende tiltak mange virksomheter har iverksatt i dag er å lease arbeidsutstyr istedenfor å kjøpe. Nøkkelord for å sette sirkulære mål er gjenbruk, reparasjon og resirkulering.
  3. Introduser sirkulære-KPIer i virksomhetsstyringen: For at de sirkulære elementene skal bli en integrert del av virksomheten, er det essensielt med gode KPIer. Ved å introdusere dette bidrar de kritiske suksessfaktorene til rammebetingelser for alle aktiviteter som skjer i organisasjoner, og det er derfor avgjørende å bruke god tid på utvikle sirkulære og målbare KPIer.

Å gå over til en sirkulær forretningsmodell er en gradvis læringsprosess som skjer over tid. Sammen gir disse tre stegene et godt utgangspunkt for å komme i gang med implementering av sirkulære elementer i forretningsstrategien og er helt sentrale for overgangen til en sirkulær forretningsmodell. 

 

Les mer om våre tjenester innen bærekraftig utvikling her.