Morten Thuve, BDO

Morten Thuve

Partner Consulting | Leder for Consulting og bærekraft i BDO

BDO.LiveSite.People.Contact

BDO.LiveSite.People.ExecutiveSummary

Morten Thuve er statsautorisert revisor og siviløkonom og partner i BDO AS ved vårt kontor i Oslo.

Morten leder for Consulting i BDO og har i tillegg et særlig ansvar for offentlig, frivillig og samfunnsnyttig sektor. Han er også leder for offentlig sektor globalt i BDO.

Morten har tidligere vært leder for en rådgivningsvirksomhet i Arthur Andersen med særskilt fokus mot infrastrukturvirksomheter og offentlig sektor, samt vært partner i Ernst & Young Advisory med særskilt ansvar innenfor offentlig sektor. Han har spesiell erfaring innen organisering, prosessforbedringer, kvalitetsutvikling, restruktureringer, styringsmodeller, intern kontroll og kostnadsanalyser (herunder ABC) fra både store komplekse private og offentlige virksomheter, stiftelser og frivillige organisasjoner.

Morten er en erfaren oppdragsleder og sentral gjennomføringsressurs i en rekke prosjekter innenfor utredning, analyse og forbedring. Fagområdet spenner fra styring og kontroll på den ene siden, til effektivitetsvurderinger og organisasjonsutvikling på den andre siden. Morten leder store, komplekse prosjekter, og har også erfaring med evaluering av store, komplekse prosjekter innenfor disse fagområdene. Morten har også erfaring som internrevisor, forvaltningsrevisor og finansiell revisor i både privat og offentlig sektor.

Morten har også skrevet en rekke artikler, og har undervist på blant annet Handelshøyskolen BI og Norges Handelshøyskole.

Han har fra tidligere også erfaring fra revisjon av flere større norske børsnoterte konsern.

Ta gjerne kontakt med Morten for en uforpliktende prat!