Blogg: Flere virksomheter må utarbeide klimaregnskap

Både EUs CSRD-direktiv og nye krav om minimum 30 % vekting av klima og miljø i offentlige anskaffelser vil føre til at flere norske virksomheter må utarbeide et klimaregnskap.

Et klimaregnskap danner fundamentet for rapporteringen på klimagassutslipp og er et naturlig startpunkt for virksomheter som ønsker å utvikle konkurransefortrinn i sitt klimaarbeid. Vi beskriver hvorfor og hvordan i denne artikkelen.

EUs bærekraftsdirektiv (CSRD) og kravet om minimum 30% vekting av klima og miljø i offentlige anskaffelser legger til rette for en grønn omstilling i tråd med FNs bærekraftsmål og Parisavtalen. Virksomheter som blir omfattet av CSRD må både vurdere hvilket avtrykk de selv har på klimaet og hvordan klimaendringene vil påvirke virksomhetens verdiskaping fremover. Majoriteten av disse virksomhetene må dermed rapportere deres klimagassutslipp og tiltak for reduksjon. I tillegg vil flere mindre virksomheter få miljøkrav fra interessenter og kunder som må rapportere etter CSRD.

 

Hvilke konkurransefortrinn kan klimaregnskap gi?

Et klimaregnskap er en systematisk måte å måle og rapportere en virksomhets direkte og indirekte klimapåvirkning i CO2-ekvivalenter*. Klimaregnskapet gir virksomheter muligheten til å forstå og kvantifisere sin klimapåvirkning, noe som er viktig av flere grunner:

  • Ansvarlighet og utslippsreduksjon: Et klimaregnskap gir virksomheter muligheten til å ta ansvar for sin påvirkning på miljøet. Det gir en tydelig oversikt over hvor utslippene kommer fra og dermed mulighet til å utarbeide klimamål og arbeide systematisk for å redusere utslipp.
  • Bærekraft og omdømme: Forbrukere og investorer krever stadig mer transparens når det gjelder ansvar for miljøet. Et strukturert klimaregnskap viser at din virksomhet tar bærekraft på alvor. Det kan virke positivt på omdømmet og gjøre dere mer attraktive for nye arbeidstakere og miljøbevisste kunder.
  • Innovasjon og kostnadsbesparelser: Å identifisere områder med høye klimagassutslipp kan føre til innovative løsninger og kostnadsbesparelser. For eksempel kan energieffektivisering redusere både utslippene og energikostnadene.
  • Regulering og etterlevelse: Det innføres stadig mer omfattende klima- og miljøkrav, og klimaregnskap er i økende grad et krav. Eksempler på dette er kravet om minimum 30 % vekting av klima og miljø i offentlige anskaffelser fra 1.1.24 og rapportering på klimaendringer etter lovkravene i CSRD. Et klimaregnskap av høy kvalitet er viktig for å sikre at din virksomhet overholder gjeldende lover og forskrifter.

Lurer du på om din virksomhet er omfattet av CSRD og når det vil gjelde? Sjekk raskt og enkelt med BDOs bærekraftskompass.

 

Tre steg for din virksomhet

Et klimaregnskap er vanligvis strukturert i henhold til GHG-protokollen, hvor direkte og indirekte utslipp er kategorisert i scope 1, 2 og 3. Å kartlegge virksomhetens totale klimapåvirkning kan være en omfattende oppgave og vi anbefaler derfor virksomheter å ha en systematisk tilnærming til arbeidet, med følgende tre steg:

  • Start med å definere et målbilde ved å kartlegge krav, forventninger og beste praksis i din bransje​. På denne måten får dere en god oversikt over omgivelsene.
  • Kartlegg virksomhetens verdistrømmer og dermed kilder til klimapåvirkning. På denne måten kan dere etablere hensiktsmessige rutiner for innhentning av utslippsdata tilknyttet deres viktigste utslippspunkter.
  • Beregne utslipp og sammenstille deres klimaregnskap​ og sørg for at arbeidet er forankret blant ledelsen og ansatte i virksomheten. Utarbeid deretter forskningsbaserte tiltak for reduksjon av utslipp.
     

Begynn å utarbeide klimaregnskapet nå

De nye rapporteringskravene innen bærekraft vil kreve mye for virksomheter fremover. I tillegg vil flere mindre virksomheter oppleve å få krav fra sine kunder og forbrukere. Det er derfor viktig å komme tidlig i gang med arbeidet. På denne måten kan din virksomhet utvikle konkurransefortrinn og ikke kun etterleve kravene som kommer.

Les mer her om hvordan du utarbeider et klimaregnskap.


*CO2-ekvivalenter er en måleenhet som brukes for å sammenligne og vurdere den klimapåvirkningen av ulike klimagasser.