• Miljø- og klimaregnskap

Vi hjelper deg å få kontroll på ditt miljø- og klimaregnskap

Stadig flere virksomheter møter krav om å redegjøre for sin miljø- og klimapåvirkning. Gjennom å opprette et miljø- og klimaregnskap får du kartlagt hvordan din virksomhet påvirker miljøet og en oversikt over CO2-utslipp. Dette skaper også grunnlaget for å sette konkrete mål, og iverksette tiltak for forbedring. Miljø- og klimaregnskapet utgjør også en viktig del av bærekraftsrapporteringen, og er et godt verktøy for å måle forbedringer. 

 

BDO hjelper deg med å sette opp ditt miljø- og klimaregnskap

BDOs eksperter har erfaring med å opprette og forbedre miljø- og klimaregnskap, og bistår virksomheter som er i startgropa eller allerede godt i gang med arbeidet. ​

 

Slik kan vi hjelpe deg:​

  • Kartlegging av dagens krav, forventninger og beste praksis i din bransje​
  • Samsvarserklæring
  • Kartlegging av virksomhetens miljø- og klimabelastning​
  • Etablere hensiktsmessige rutiner for måling​
  • Sette struktur på deres miljø- og klimaregnskap​
  • Rådgivning knyttet til målsetting og gjennomføre målinger​
  • Rådgivning om tiltak som reduserer virksomhetens miljø- og klimautslipp​
  • Lønnsomhetsanalyse - miljø og klimaregnskap i et bærekraftig lønnsomhetsperspektiv​
  • Undersøke utviklings- og forbedringsmuligheter​
  • Miljø- og klimaregnskap som en del av bærekraftsrapportering

 

Ta kontakt

Har du noen spørsmål eller ønsker mer informasjon om hvordan du kan arbeide med bærekraftig utvikling? Fyll ut kontaktskjemaet nedenfor, så vil en av våre rådgivere ta kontakt med deg.

I'm not a robot *:
Retype the numbers below:
 Security code