Blogg: Forenklinger i de europeiske standardene for bærekraftsrapportering (ESRS)

Arbeidet med nye krav til bærekraftsrapportering i EU har kommet ett skritt videre. EU-kommisjonen har publisert utkastet til utfyllende regelverk (delegated act), sammen med det første settet med europeiske standarder for bærekraftsrapportering (ESRS). Forslaget kommer med en del «lettelser» i kravene, sammenlignet med tidligere. Standardene er sendt på høring med frist 7.juli 2023. 

Dersom dette forslaget til ESRS-utformingen vedtas, vil den fremtidige lovpålagte bærekraftsrapporteringen være mindre preget av rapporteringsplikter sammenliknet med tidligere ESRS-utkast. ESRS-standardene forteller hvordan ulike typer virksomheter skal rapportere etter CSRD-direktivet, EUs nye krav til bærekraftsrapportering. Disse reglene og standardene vil gjelde i Norge. 

I det nye forslaget spiller valgmuligheter en større rolle. For bedrifter som får rapporteringskrav etter CSRD-direktivet, setter dette større krav til bedriftens vesentlighetsanalyse. Den skal legge grunnlaget for å treffe gode rapporteringsvalg. For investorer og andre eksterne interessenter vil sammenlikningen av bedrifter bli vanskeligere, da vi må gå ut ifra større individualitet i rapporteringen.

Høringsfristen for ESRS-forslaget er satt til fire uker og målet er fremdeles at EU har rapporteringsstandardene klare i tide til første rapportering for regnskapsåret 2024. Norge har som ambisjon å følge EU på dette.
    
Det reviderte forslaget inneholder flere vesentlige endringer fra det opprinnelige utkastet fra ekspertorganet EFRAG (European Financial Reporting Advisory Group), inkludert betydelige overgangsregler og innfasing av en rekke opplysningskrav. 


Dette er noen av endringene vi har notert oss:

  • I høringsutkastet er alle temaspesifikke standarder og rapporteringskrav (ESRS E1-E5, ESRS S1-S4 og G1) gjenstand for vurdering i den doble vesentlighetsanalysen. I tidligere utkast var noen av disse definert som pliktområder, uavhengig av selskapenes vesentlighetsanalyse.
  • Nye innfasingsregler for alle foretak, men særlig for foretak med færre enn 750 ansatte. Utkastet foreslår at alle foretak kan utelate eller forenkle noen av rapporteringskravene de første årene. Selskaper med under 750 ansatte for ytterligere mulighet til å utelate eller forenkle i oppstarten av rapportering.
  • Flere rapporteringskrav blir nå frivillige og det åpnes opp for større fleksibilitet knyttet til blant annet metode for dobbel vesentlighetsanalyse
  • Tydeligere samsvar mellom internasjonale rapporteringstandarder fra ISSB og GRI 

 

For å lese mer om hvilke rapporteringskrav som omfattes av disse lettelsene – se vår nyhetsartikkel fra BDO Global


Les mer om hvordan virksomhet er kan svare på CSRD-kravet om dobbel vesentlighetsanalyse her.