1:
  • Vesentlighetsanalyse

Vesentlighetsanalyse

En vesentlighetsanalyse hjelper deg med å prioritere bærekraftsarbeidet, og gjør det enklere å treffe riktige tiltak. 

For å sikre at din virksomhet jobber med de riktige og mest vesentlige områdene innen bærekraft, er det helt nødvendig å gjennomføre en vesentlighetsanalyse. En vesentlighetsanalyse viser nettopp hvilke områder din virksomhet har størst påvirkning på både de økonomiske, klima- og miljømessige og sosiale forholdene i bærekraftig utvikling. Samtidig viser analysen hvilke områder som de i og rundt virksomheten – dine interessenter – synes er mest viktig at din virksomhet jobber med. ​

 

Hva er vesentlighetsanalyse?​

En vesentlighetsanalyse viser virksomhetens vesentlige påvirkning på økonomiske, miljømessige og sosiale forhold og hvor viktig ulike temaer og områder er for interne og eksterne interessenter. Analysen gir derfor et eksternt blikk på din egen virksomhet gjennom interessentdialogen.

Eksempler på eksterne interessenter er kunder, leverandører, samarbeidspartnere og samfunnsaktører. ​

 

 

Når bør dere gjøre en vesentlighetsanalyse?​

  • I startfasen av bærekraftsarbeidet som en del av kartleggingen eller ved oppdatering av eksisterende strategier
  • Ved utforming av bærekraftsrapport etter rapporteringsrammeverk hvor vesentlighetsvurdering er et krav (som f.eks GRI)​

Hvordan kommer du i gang med vesentlighetsanalysen?​

BDOs eksperter kan hjelpe deg med å avdekke deres prioriterte tema innen bærekraft. Vi kan støtte deg med å:​​

  • Definere selskapets viktigste interessenter ​
  • Kartlegge hva de viktigste interessentene er opptatt av (gjennom f.eks spørreundersøkelser og/eller samtaler) ​
  • Definere virksomhetens vesentlige påvirkning på økonomiske, miljømessige og sosiale forhold med fokus på hele verdikjeden​
  • Prioritere fokusområder ved å sammenstille hva som er viktig for interessentene og for virksomhetens bidrag til bærekraftig utvikling​
  • Utarbeide en enkel visuell fremstilling av vesentlighetsanalysen som gir dere tydelige føringer i videre arbeid​

Ta kontakt

I'm not a robot *:
Retype the numbers below:
 Security code