Fotball-VM kunne vært tidenes største drahjelp for bærekraftig utvikling

Fotball er en arena hvor mennesker møtes over felles lidenskap ulik noen annen. Kraften som ligger i engasjementet rundt store idrettsøyeblikk er enorm. Derfor er det trist å være vitne til omstendighetene som har utspilt seg rundt årets fotball-VM i Qatar.  

Med 2030 og «deadline» for FNs bærekraftsmål kun åtte år unna, kan FIFA World Cup Qatar 2022 oppleves som en hån mot vår felles arbeidsplan. Det kan også ses som en oversett mulighet til å gjøre en forskjell. Vår erfaring er at nettopp fotball er en kraftfull plattform for å sette bærekraftig utvikling på agendaen, dele kunnskap og perspektiver, og skape endring. 

 

Action Now 

I 2018 ble vi kontaktet av Bodø/Glimt. Klubben hadde et ønske om å bidra til bærekraftig utvikling av regionen, samtidig som de hadde et behov for å gjøre seg mer relevant og attraktiv som samarbeidspartner. Henvendelsen ble starten på det som i dag er Action Now.  

Action Now har til formål å samle aktører på tvers av privat og offentlig sektor, frivillighet og akademia. Programmet bruker idrettens unike samfunnsposisjon til å skape et samlingspunkt for handlings- og samarbeidsbasert bærekraftig utvikling innad i den enkelte virksomhet og lokalsamfunnet.  

Flere norske toppklubber har fulgt etter, og i løpet av de siste årene har Odds Ballklubb, Kristiansund Ballklubb, Lillestrøm Sportsklubb og Sarpsborg 08 samlet lokale samarbeidspartnere for å gjennomføre et felles bærekraftsprogram. Sentrale virksomheter og arbeidsgivere i lokalsamfunnet har jobbet sammen med utgangspunkt i felles mål; øke kunnskap og inspirere til endring og handling som bidrar til bærekraftig utvikling blant befolkning og i næringsliv. 

Verdien av å se andre perspektiver, lære av hverandres suksesser og feiltrinn, og se på muligheter for samarbeid og innovasjon på tvers er stor. Når det blir satt i system gjennom et felles program og plattform gir det også konkrete resultater som i sin tur gir positiv effekt for lokalsamfunnet – og ringvirkninger for storsamfunnet. I Kristiansund skal bl.a. et forsterket samarbeid mellom fotballklubben og NAV sørge for at flere får en trygg arena for arbeidstrening, tettere oppfølging og en hverdag med meningsfylte oppgaver. Det er positivt for enkeltmennesker, klubben og lokalsamfunnet.   

 

Fotballen er kanskje den beste til å engasjere grasrota 

Fotballklubben engasjerer en stor andel av befolkningen i et lokalsamfunn. Gjennom elitelaget og breddelagene, samarbeidspartnere og sponsorer, når klubben ut til mange - og er et naturlig samtaleemne rundt middagsbord. Dette er ikke en egenart i Norge; over hele verden er fotball lik engasjement.   

Idrettsopplevelser gir et fellesskap og berører oss på en måte som er helt unik. Bodø/Glimt og Odds Ballklubb har skjønt noe FIFA ikke har forstått; ved å gå i front og praktisere bærekraftsmålene motiverer de også samarbeidspartnere og grasrota til å engasjere seg. Gjennom Action Now ønsker de å få til en grasrotbevegelse i hele landet.  

For å bevege oss nærmere bærekraftsmålene er vi avhengig av å skape bevissthet, bygge kunnskap og mobilisere til endring. Ingen kan gjøre alt, men alle kan gjøre litt. Den lokale fotballklubben eller idrettslaget er den ultimate arenaen for å nå ut til innbyggerne og skape vilje til endring. Potensialet som ligger i å bruke idretten som plattform for å dele kunnskap og motivere deg og meg til adferdsendring, er enorm. Det er rett og slett bærekraft i praksis. 

 

FIFA kunne brukt fotball-VM til å gjøre en forskjell 

Nyhetsbildet er fylt til randen av historier om angrep på demokratiske verdier, brudd på grunnleggende menneskerettigheter, moderne slaveri og korrupsjon. Den internasjonale fotballen er dessverre en del av disse historiene. Temaene er midt i kjernen av bærekraftsmålene, og som et samlet FN har blitt enige om at vi i fellesskap må bekjempe.  

Alt engasjement, oppmerksomhet og pressedekning vi har sett rundt årets fotball-VM i Qatar viser den mobiliserende kraften som ligger i idretten. Tenk om VM-arenaen hadde blitt brukt til å spre kunnskap om bærekraftig utvikling, invitert til dialog og erfaringsdeling!  

Etter forrige VM la FIFA fram en rapport som viser at 3,5 milliarder mennesker så VM-kampene fra 14. juni til 15. juli 2018. Ifølge rapporten er dette over halvparten av verdens befolkning. VM-finalen mellom Frankrike og Kroatia ble den gang sett av 1,12 milliarder seere. Tenk om FIFA hadde benyttet sin posisjon til å påvirke den bærekraftige utviklingen - i positiv retning. Tidenes utstillingsvindu for bærekraftig utvikling. 

 

Fotball-VM hadde alle verktøy for å være bærekraftige – de valgte bare å ikke ta dem i bruk 

Ingen har så lojale tilhengere som fotballen, på tvers av alle land i hele verden, på tvers av politisk idealisme og styringsformer. Ingen har så mektige og pengesterke samarbeidspartnere som FIFA. Straks etter tildelingen av VM kunne de lagt en plan og startet arbeidet med å sette krav til praktisering av bærekraftsmålene i Qatar. Videre kunne FIFA satt krav til alle deltakerlandene, for eksempel ved at hvert deltakerland i kvalifiseringen måtte engasjere seg for ett eller flere bærekraftsmål. FIFA kunne satt de samme forventningene til medieselskapene og alle andre samarbeidspartnere. FIFA og Qatar kunne finansiert utviklingsprosjekter i hele verden og vist til konkrete tiltak med målbare resultater.  

Selve VM kunne vært en arena der spillere og idrettsledere over hele verden kunne vært forbilder som sammen formidlet et felles budskap, med mål om å bevisstgjøre og utdanne verden til å gjøre nødvendige tiltak for å utrydde fattigdom, bekjempe ulikhet og stoppe klimaendringene i tråd med FNs felles bærekraftsmål. 

 

Vi trenger gode rollemodeller 

Vi kan kanskje ikke løse de store utfordringene i internasjonal fotball, men vi ser frem til å fortsette arbeidet med å støtte fotballklubber og idrettslag som ønsker å gå i front på bærekraftsarbeidet i sitt lokalsamfunn. En fotballklubb kan være så mye mer enn en fotballklubb. Gjennom Action Now ønsker vi å bidra bærekraftig samfunnsutvikling, blant annet ved at flere har en trygg jobb å gå til, at barn har like muligheter til å delta i fritidsaktiviteter, at lokale virksomheter realiserer bærekraftige forretningsmuligheter og et økt mangfold i arbeids- og organisasjonsliv. 

Vi håper flere vil la seg inspirere og se verdien av å bidra til bærekraftig utvikling – fordi det er viktig og riktig. Og om det skulle være noen tvil: 

Fotball og bærekraft lar seg kombinere. I aller høyeste grad.