Blogg: Her er de nye MVA-reglene for nettsalg til EU

Fra 1. juli 2021 skjer det to store endringer i EU sitt regelverk for nettbutikker.

 

Ny verdigrense for EU til EU salg

Dagens verdigrense for nettsalg fra EU-land til EU-land, uten behov for å momsregistrere firmaet i landet de selger til, er på enten EUR 35 000 eller EUR 100 000 (det varierer fra land til land). Disse grensene blir erstattet av en felles grense på EUR 10 000 fra 1. juli i år.

Selger man for over denne grensen, innad i EU, vil man være ansvarlig for at det blir betalt merverdiavgift i det landet kjøperen bor. EU tilbyr en forenklet registreringsløsning for nettbutikker, som heter One Stop Shop (OSS) – der selger kan deklarere og betale merverdiavgiften i de forskjellige EU-landene. Man registrer seg i OSS i ett av medlemslandene, og leverer momsoppgaven her, selv om man selger til flere land innad i EU.

Dersom nettbutikken holder seg under grensen på EUR 10 000, er det momsreglene i butikken sitt hjemland som gjelder, og butikken kan forholde seg til sin lokale sats og rapportere moms som vanlig.

 

Fjerner fri-grense

På lik linje som at Norge fjernet sin 350 kr grense, fjerner EU sin EUR 22 grense, slik at alle importerte varer skal svare merverdiavgift. For å håndtere disse importene har EU lagt et Import-One-Stop-Shop system (IOSS), som skal forenkle deklarasjoner og momsbetalinger for varer til en verdi under EUR 150. Nettbutikkene legger da på merverdiavgift på prisen når varen selges. Hvis man som tilbyder ikke registrere seg i dette systemet, er det mottakeren av varene som må stå ansvarlig for importdeklarering og betaling av merverdiavgift.

I Norge er dette allerede innført, med VOEC-systemet (VAT on E-Commerce).

Gjennom IOSS-systemet vil norske nettbutikker kunne sende varer til EU på en forenklet løsning. Ved registrering vil man bli tildelt et IOSS VAT nummer, som skal benyttes ved tollklarering inn i EU-landet, og via IOSS-portalen kan nettbutikkene sende inn månedlige mva-rapporter.

Både OSS og IOSS vil være åpne for registreringer fra 1. april 2021, med oppstart 1. juli 2021.

Behov for mer informasjon? Ta kontakt med ditt lokale BDO-kontor eller les mer om hvordan vi kan bistå med MVA her.