1:
 • Merverdiavgift

Merverdiavgift

Våre rådgivere jobber med juridiske problemstillinger knyttet til merverdiavgift, både i privat og offentlig sektor.

Vi hjelper kunder i saker om kompensasjon av merverdiavgift etter kompensasjonsloven, refusjon av merverdiavgift for frivillige organisasjoner og kompensasjon av merverdiavgift ved bygging av idrettsanlegg.

Gjennom det globale nettverket til BDO bistår vi virksomheter med avgiftsmessige problemstillinger i andre land og utenlandske virksomheter med aktivitet i Norge.

Typiske oppdrag vi utfører:

 • Generell rådgivning, avgiftsberegning og fradragsrett
 • Registrering i Merverdiavgiftsregisteret
 • Henvendelser til avgiftsmyndighetene knyttet til fortolkningsuttalelser og bindende forhåndsuttalelser
 • Avgiftsmessig “helsesjekk” knyttet til formell og materiell avgiftsbehandling
 • Bokettersyn og andre henvendelser fra avgiftsmyndighetene
 • Bistand i relasjon til bokføringsreglene og merverdiavgift
 • Søknad om refusjon av norsk merverdiavgift til utenlandske næringsdrivende
 • Registrering for merverdiavgift i utlandet eller ved søknad om refusjon av merverdiavgift i utlandet
 • Merverdiavgiftsrepresentasjon for utenlandske næringsdrivende
 • Kompensasjon av merverdiavgift etter kompensasjonsloven og ved bygging av idrettsanlegg
 • Refusjon av merverdiavgift til frivillige organisasjoner

 

Kontakt oss her

Har du spørsmål eller vil du vite mer om hvordan vi kan hjelpe din virksomhet? Fyll ut kontaktskjemaet nedenfor og du vil høre fra oss innen kort tid.

I'm not a robot *:
Retype the numbers below:
 Security code