Blogg: Hva har bilpleie, renhold og vikartjenester til felles?

Likheten er at alle må ha en offentlig godkjenning. Arbeids- og inkluderingsdepartementet kommer nå med en forskrift som etablerer en godkjenningsordning også for bilpleie, dekklagring og dekkskift. Den gjøres gjeldende fra 1. juli 2022. Lignende ordninger er tidligere fastsatt for renholdsbyråer og vikarbyråer.

Dårlige arbeidsforhold, brudd på arbeidsmiljøloven og svart arbeid er bakteppe for forskriftene, og nå kommer det på plass et nytt regelverk som skal ivareta helse, miljø og sikkerhet også i virksomheter som utfører bilpleie, dekklagring og dekkskift.

 

Krav om blant annet bedriftshelsetjeneste og arbeidsavtaler

Godkjenningsordningen setter krav til at virksomhetene som faller inn under forskriften blant annet må dokumentere godkjent bedriftshelsetjeneste, oppfylle kravet om vernetjeneste og ha skriftlige arbeidsavtaler. Alle virksomheter må også utstyre alle sine ansatte med et HMS-kort.

 

Arbeidstilsynet skal godkjenne

Arbeidstilsynet skal godkjenne alle virksomheter som omfattes av denne forskriften, og skal føre et offentlig tilgjengelig register over virksomheter som er godkjent eller har søknader inne til behandling. Det vil kun være tillatt å kjøpe tjenester fra virksomheter som har godkjenning, som har søknad om godkjenning inne til behandling, eller har HMS-kort for ansatte til behandling.

Den nye forskriften vil gjøre det enklere å synliggjøre de seriøse aktørene, og det vil være enklere å kontrollere aktørene slik at konkurransen i større grad vil foregå på like vilkår, uten de useriøse og ulovlige aktørene.

 

Overtredelse er straffbart

Overtredelse av forskriften er straffbart i henhold til arbeidsmiljøloven kapittel 19. Det innebærer risiko for bøter eller fengsel inntil ett år, eller begge deler. Under særlig skjerpende omstendigheter kan overtredelse straffes med fengsel inntil fem år.

Forskriften vil tre i kraft 1.juli 2022 og BDO bistår allerede nå virksomheter for å oppfylle kravene som vil være gjeldende.

 

Hvis du ønsker mer informasjon eller skal søke om godkjenning, kan du ta kontakt med en av oss. Mer om hva vi bistår med innenfor bilbransjen kan du lese om her.