Blogg: Hvor holdbare er dine medarbeidere?

Bærekraft er noe du sikkert allerede er opptatt av. Men har du tatt tempen på hvor bærekraftige dine medarbeidere faktisk er? Her får du konkrete tips til hva du bør ha fokus på for å ha holdbare medarbeidere i din virksomhet.

Hvordan du som leder tilrettelegger arbeidshverdagen for dine medarbeidere, har noe å si for hvor bærekraftig din medarbeider evner å være. Det har også stor betydning for dine medarbeideres holdbarhet i arbeidsforholdet.

•    Systemer for folka dine
•    Kultur med mening
•    Kunnskap om grunnleggende psykologi

Systemer for folka dine

Gode systemer for personalarbeidet ditt gir deg større spillerom til å faktisk lede mennesker. Du som leder skal i bunn og grunn ikke fungere som en innboks for innkommende saker som i de fleste tilfeller burde vært avklart og forankret i bedriftens personalhåndbok. 

Det skal heller ikke være nødvendig for deg å lete gjennom mailboksen eller kalenderen din for å få rede på hvor «Mona» er denne uka. Med riktig HRM-system ville du hatt full oversikt over Monas reise til Østersund. Tiden du slipper å bruke på å finne ut hvor Mona er, kan du heller bruke til å spørre Mona om hvordan turen var og om hun lærte noe hun vil dele med resten, så fort hun er tilbake igjen.

«Hvor lang var sykemeldingen til Karl igjen? Og når er det der møtet med NAV? Hva var det jeg måtte forberede til det?» 

Et godt HRM-system og en skreddersydd personalhåndbok for din bedrift, gjør det ryddigere for deg MEN OGSÅ for folka dine. De vet nøyaktig hvor de finner hva, og hva de finner der. Vinn-vinn for begge parter. 
En god regel er, har du lett etter svaret på det samme spørsmålet tre ganger, har du lett to ganger for mye!

Kultur med mening

Kultur er gjerne noe vi sier «sitter i veggene». Det er alle de tingene som liksom alltid har vært sånn... Men vet du hva det er som har gjort at det har blitt sånn og er det egentlig slik du ønsker at det skal være? Bli litt bevisst på deres kultur og bestem deg for hva som gjerne må være status quo og hva det er på tide å endre litt på. 

Desto viktigere er det at du involverer medarbeiderne dine i nettopp dette arbeidet. Hvordan vil de ha det på jobb og hva kan dere sammen gjøre for å oppnå ønsket situasjon? Medvirkning og autonomi er alfa omega for å skaffe seg holdbare folk. Ingen kommer til å adoptere en kultur de ikke selv har vært med på å påvirke.

Kunnskap om grunnleggende psykologi

Autonomi kan beskrives som opplevelsen av å ha kontroll. Kontroll i den grad: «dette fikser jeg, og jeg vet at jeg har tilliten til å kjøre på!». Medvirkning er å ta alles tanker og meninger med i vurderingen. «Din mening betyr noe og det lyttes til det du har å si». 

Med andre ord, som leder må du evne å validere dine medarbeidere. Du må ha tid til å se dem, høre dem og la dem medvirke i sin egen arbeidshverdag. Dette henger sammen med psykologien for oss voksne på lik linje med en trassig treåring som «vil klare selv!».

Kort oppsummert

Som sagt, bærekraft handler blant annet om å få noe til å vare lengre, kunne brukes igjen og være rustet for det som måtte oppstå. Skal dine medarbeidere evne å stå i jobb i den tiden samfunnet har behov for, må du som leder evne å ta vare på dem. 

De tre overnevnte punktene er en god start, men det er langt i fra hele løsningen. Heldigvis finnes det folk som jobber med nettopp dette, og bare dette. Ta en prat med oss og vi vil hjelpe deg på veien mot å skaffe deg skikkelig bærekraftige og holdbare folk.

Snakk med oss!