Blogg: Hvordan kickstarte bærekraftsarbeidet?

Koronasituasjonen fortsetter å legge press på store deler av norsk samfunnsnæringsliv. 

Samtidig som virksomheten kjemper for å holde hjulene i gang, øker presset fra kunder, samarbeidspartnere og leverandører om å drive mer bærekraftig. Hvordan sikre at din virksomhet er levedyktig også etter at koronakrisen er over? 

Bærekraft er konkurransekraft. Vi ser at bærekraft driver tilgang på kapital og råvarer. Bærekraft påvirker også omdømmerisiko, og både samarbeidspartnere, kunder og leverandører har økte forventinger og krav til bærekraft. Skal du posisjonere deg som en attraktiv arbeidsgiver er bærekraftsarbeid også viktig for å vinne kampen om fremtidige talenter.  

Bærekraftsarbeid er utviklingsarbeid, og det er aldri for sent å starte. Det handler ikke om hvor virksomheten din er i dag, men utviklingen over tid. Det er de som tar inn over seg samfunnsutfordringer i sin forretningsstrategi som blir morgendagens vinnere.  

 

Rammeverk for å komme i gang med bærekraftsarbeidet 

To av tre norske toppledere mener bærekraft og miljøvennlig drift er en forutsetning for å drive lønnsomt i 2030. Likevel er det kun 12 prosent av de største selskapene i Norge som har knyttet forretningsstrategien sin opp mot bærekraftig utvikling og FNs bærekraftsmål. Terskelen for å komme i gang kan virke høy for mange, og det kan være vanskelig å vite hvor man skal starte.  

Heldigvis finnes det anerkjent metodikk som kan hjelpe virksomheten i gang. FNs metodikk «SDG Compass» er et metodisk verktøy for bærekraftig strategi- og forretningsutvikling. Det kan benyttes til å systematisere og sikre faglig forankring av bærekraftsarbeidet og integrering av FNs bærekraftsmål i forretningsstrategien. Verktøyet passer både små, mellomstore og store bedrifter, samt samfunnsnyttige og ideelle organisasjoner.  

 

Tre faser 

Basert på SDG Compass anbefaler vi at organisasjoner som vil i gang med sitt bærekraftsarbeid strukturerer prosessen i tre faser:  

1) Kartlegging & bevisstgjøring 

2) Utvikling  

3) Implementering.  

Det er vanskelig å få til utvikling uten bevisstgjøring av ansatte. Begrepet bærekraft kan virke svevende for mange, og FNs bærekraftsmål og de utfordringene vi står ovenfor kan oppfattes som uoverkommelige. Fokus bør derfor være å bygge en felles kunnskapsplattform, skape engasjement og endringskraft gjennom å bruke virksomhetens og ansattes styrker og følelsesmessig motivasjon og drivkraft. Utviklingsfasen innebærer å sette mål og utvikle tiltak for hvordan organisasjonen skal nå disse. I implementeringsfasen omsettes utviklingstiltakene i reelle aktiviteter hvor man så måler og dokumenterer effekter. Ønsket effekt er at virksomheten kontinuerlig utvikler bærekraft integrert i alle sine aktiviteter og måler og synliggjør effekten. 

 

Fem tips til ditt bærekraftsarbeid 

Her er fem viktige ting å fokusere på når du skal igangsette ditt bærekraftsarbeid: 

  • Ha en styrkebasert tilnærming med fokus på selskapets og ansattes styrker. 
  • Reflekter over hvor virksomheten din har størst potensial for reell innvirkning på bærekraftig utvikling, og hva som er viktig for bedriften og dens interessenter.  
  • Ikke undervurder medarbeiderinvolvering.  
  • Sett tydelige mål.  
  • Måling, rapportering og kontinuerlig forbedring er viktig. Tenk på bærekraftig utvikling som en sirkulær prosess.  

Så hva mener vi egentlig med dette?  

 

Gjør mer av det du er god på  

De fleste har lært at vi skal utvikle oss på de områdene hvor vi er svake. For å bli «perfekte» versjoner av oss selv forsøker vi å forbedre områder hvor vi gjør det dårlig. Vi opplever tvert imot at den mest effektive og konstruktive inngangen til å skape endring, utvikling og resultater i organisasjoner er gjennom å utvikle styrkeområdene til både menneskene og organisasjonen. Det handler om å gjøre mer av det som gir et positivt avtrykk, som man allerede er god på. I tillegg til å gjøre mer av det vi er gode på, handler det også om å avdekke det potensialet og de ressursene som er uforløst, og som vi ikke nødvendigvis vet at vi er gode på. Når vi spør medarbeidere om hva de brenner for, kan vi danne oss et bilde av dette uforløste potensialet, og se det i sammenheng med bærekraftsarbeidet.   

 

Konsentrer deg om områdene der du har størst mulighet til å gjøre en forskjell 

Risikoen for grønnvasking blir mindre dersom man klarer å identifisere bærekraftstiltak som skaper verdi for både bedriften og interessentene. Tenk derfor gjennom hvor virksomheten din har størst potensial til å øve reell innflytelse og bidra til bærekraftig utvikling, og hva som er viktig for virksomheten og nøkkelinteressenter. Dette kan forhindre at man kun investerer tid og penger i lite gjennomtenkte og tilfeldige tiltak som ikke har reell effekt på sikt.  

 

Ta med de ansatte på laget 

For å lykkes med bærekraftsarbeidet er det viktig at hele organisasjonen involveres. Det bør etableres en felles kunnskapsplattform om bærekraft, samt engasjement og motivasjon blant ansatte for videre arbeid med bærekraftig utvikling. Selskapene vi arbeider med opplever at bærekraft kan være en sterk driver for å skape engasjement hos de ansatte, og en følelse av meningsfullhet i det daglige arbeidet. Her kan du lese hvordan Investinor får med seg alle de ansatte i bærekraftsarbeidet. 

 

Bærekraft handler om mer enn klima og miljø 

Bærekraftig utvikling handler om arbeid som adresserer alle tre dimensjoner i FNs bærekraftsmål; klima & miljø, økonomi og sosial utvikling. Det er nemlig sammenhengen mellom disse som bestemmer om noe er bærekraftig. Det er viktig at selskapets styringssystemer bygger opp under uttalte målsettinger i alle tre dimensjonene.  

For å illustrere med et eksempel: En virksomhet som har et svært godt miljøledelsessystem og stiller strenge krav til etisk handel og miljø hos leverandører kan likevel ikke si at den interne driften er bærekraftig dersom de ikke betaler en lønn man kan leve av eller tillater de ansatte å fagorganisere seg. 

 

Husk å måle og evaluere – så blir du bedre 

Bærekraftig utvikling er en sirkulær prosess, og kontinuerlig forbedringsarbeid er nøkkelen til å lykkes. Måling, rapportering og kontinuerlig forbedring er kritiske komponenter for å rigge organisasjonen for å fremme og følge opp bærekraftsprestasjoner. Sett tydelige og konkrete mål for bærekraftsarbeidet, og vurder hvilke nøkkelindikatorer det skal rapporteres på. Bærekraftsrapportering skaper troverdighet blant kunder, leverandører, samarbeidspartnere og ansatte. Samtidig kan rapporteringen bidra til å forbedre prosesser, og skape et konkurransefortrinn.   

 

Se også BDO og våre tjenester innen bærekraft her.

Lyst å holde deg oppdatert med nyhetsbrev fra BDO? Meld deg på her.