Blogg: Kan jeg be kunden om å betale på forskudd?

Det er helt greit å be kunden om å betale før du leverer varen eller tjenesten, men du kan som hovedregel ikke sende faktura før levering har skjedd.

Det kan være flere grunner til at du ønsker å be om forskuddsbetaling fra en kunde. Én grunn kan være at du ikke stoler på at kunden betaler etterpå, når varen eller tjenesten allerede er levert. En annen grunn kan være at du trenger pengene for å produsere den varen eller tjenesten som skal leveres.

Uavhengig av grunn, er det ingenting i veien for å avtale at kunden skal betale før levering. Det må imidlertid gjøres på riktig måte, slik at du ikke bryter gjeldende lovkrav. Dette ser jeg nærmere på i denne bloggen.

 

Forskuddsfakturering

Hvis det du selger skal faktureres med merverdiavgift, er hovedregelen at fakturaen ikke kan sendes til kunden før du faktisk har levert varen eller tjenesten. Du kan heller ikke først kan sende en forskuddsfaktura uten merverdiavgift, for deretter å sende en ny faktura med merverdiavgift etter at varen eller tjenesten er levert.

Dette er et forbud mot forskuddsfakturering. Det er ikke forbud mot forskuddsbetaling, som jeg kommer tilbake til nedenfor.

Forbudet mot forskuddsfakturering gjelder for alle avgiftspliktige varer, og for de aller fleste avgiftspliktige tjenester. For enkelte typer avgiftspliktige tjenester finnes det imidlertid unntak fra forbudet, som gjør at disse tjenestene likevel kan forskuddsfaktureres med merverdiavgift:

  • Persontransport
  • Servering 
  • Leier
  • Abonnementer, avgifter og lignende
  • Adgang til museer, gallerier, fornøyelsesparker og opplevelsessentre
  • Rett til å overvære idrettsarrangementer

Hvis varen eller tjenesten skal faktureres uten merverdiavgift, er det anledning til forskuddsfakturering.

Eksempler på dette kan være helsetjenester, undervisningstjenester og tjenester innenfor kunst, kultur og idrett.

 

Forskuddsbetaling

Hvis du ønsker forskuddsbetaling fra kunden, men ikke har lov til å forskuddsfakturere, må du be kunden om et finansielt forskudd. Dette betyr at du låner penger av kunden, som du skal gjøre opp senere gjennom å levere varer og tjenester. 

Forespørselen til kunden kan være enten skriftlig eller muntlig. Det viktige er at du ikke sender kunden noe som kan forstås som en faktura. Du kan ikke spesifisere leverte varer og tjenester eller angi merverdiavgift i en slik forespørsel om finansielt forskudd.

Etter at varen eller tjenesten faktisk er levert til kunden, sender du en faktura til kunden på vanlig måte. Fakturaen må angi at vederlaget er forskuddsbetalt, slik at kunden ikke betaler en gang til.

 

Artikkelen ble opprinnelig publisert 27.april 2021.