1:
Jan Terje Kaaby, Director Fagavdelingen

Jan Terje Kaaby

Director Fagavdelingen

Oslo

+47 40 01 05 96

Kontakt


Jan Terje Kaaby er siviløkonom, statsautorisert revisor og autorisert regnskapsfører. Han jobber som Senior Manager i Fagavdelingen i BDO, etter noen år som Fagansvarlig Regnskap i Regnskap Norge. Jan Terje er spesialist på norske bokførings- og regnskapsregler. Han er leder av Regnskapsstandardstyret i Norsk RegnskapsStiftelse. Han har også deltatt i Bokføringsstandardstyrets arbeid i mange år og er forfatter av «Bokføringsloven med kommentarer» (Fagbokforlaget). I tillegg arbeider han også mye med regelverket for eksterne regnskapsførere, hvor han blant annet har vært sekretær i lovutvalget som utredet ny regnskapsførerlov og Bransjestandardutvalget for god regnskapsføringsskikk (GRFS)

Jan Terje Kaaby er en viktig bidragsyter på BDO-bloggen og har blant annet skrevet disse sakene:

Import av varer – hvilke regler gjelder?
Kan jeg be kunden om å betale på forskudd?
Oppbevaring av regnskapsmateriale i skyen