Kjøp og salg av virksomheter og selskaper fra A til Å

Webinarserie fra BDO Advokater gjør deg bedre rustet i prosessen med kjøp og salg av virksomheter.
Enten du eier en virksomhet du skal selge, eller du er kjøpende part til en virksomhet eller et selskap, vil en transaksjonsprosess innebære et møte mellom minst to parter med dels sammenfallende og dels ulike interesser. Begge parter vil normalt ha et ønske om en så effektiv gjennomføring av transaksjonen som mulig. Samtidig vil det for både kjøpende og selgende part være behov for en strukturert og god prosess for å sikre at verdiene i transaksjonen blir ivaretatt.

I praksis innebærer transaksjonsprosessen følgende faser der god gjennomføring og planlegging er avgjørende:
  • Sondering – og tilbudsfase 
  • Forhandlingsfase  
  • Avtaleslutning 
  • Gjennomføring av transaksjonen 
  • Implementerings- og konsolideringsfase

I de forskjellige fasene vil det være en rekke juridiske og praktiske forhold som må vurderes og hensyntas. I BDO Advokaters webinarserie om kjøp og salg av virksomheter får du nærmere innblikk i følgende sentrale temaer:
BDO Advokaters webinarserie vil gjøre deg som enten er kjøper eller selger av en virksomhet bedre rustet til å oppnå en best mulig prosess og resultat. Lykke til!

Se webinarene her:

Alle webinarene i denne serien er tilgjengelige minst til 29. september 2024.