1:

Kjøp og salg av virksomhet - Due Diligence

Dato:
Tid: Webinaret er tilgjengelig umiddelbart etter registrering
Webinar

  

Irene Bredvold Weiby
Email
  • Velkommen til BDOs WEBINAR

Kjøp og salg av virksomhet utløser en rekke juridiske problemstillinger du bør kjenne til.  BDO Advokater gjennomgår noen av disse utfordringene i denne webinarserien.

 

En Due Diligence, også kalt "DD", er betegnelsen på en uavhengig og kritisk gjennomgang. I Norge bruker vi begrepet spesielt om prosessen der man samler inn og analyserer informasjon om et selskap eller en virksomhet.  En slik selskapsgjennomgang utføres gjerne i forkant av oppkjøp, fusjoner og andre transaksjoner.

Vi går her nærmere inn på prosessen der man samler inn og analyserer informasjon om selskapet, en såkalt due diligence.


I dette webinaret gir vi deg svaret på:

  • Hvorfor og hvordan du bør inngå en avtale om due diligence med motparten
  • Formålet med en due diligence
  • Hvorfor skal DD være en kritisk gjennomgang
  • Hvem kan utføre en DD
  • Hva undersøker man i en DD
  • Hvordan rapporteres feil og funn
  • Konsekvenser av en DD-prosess
  • Skattemessig gjennomgang
  • Avgiftsmessig gjennomgang

 

Tid: Webinaret er umiddelbart tilgjengelig etter registrering. Bruk knappen under for å registrere deg.
Varighet: 40 minutter
Pris: Gratis

Foredragsholdere: Advokatene Hanne Fritzsønn, Richard Haave Hanssen, og Espen Trædal.

Webinaret egner seg best for eiere og nøkkelpersoner i oppstartsselskaper, familieselskaper og andre privateide selskaper som vurderer å selge eller kjøpe virksomheten.

Registrering

 

De øvrige webinarene i denne serien finner du HER