Blogg: Mulig å søke om utsettelse med skattemeldingen

Selskaper og enkeltpersonforetak kan søke om utsettelse av fristen for levering av skattemeldingen til 20. august 2021. Det forventes også utsettelse med årsregnskapet. 

 

Gjelder både selskaper og enkeltpersonforetak

Det er tre grupper som kan søke om utsettelse med levering av skattemeldingen:

  • Selskaper som er egne skattesubjekter og leverer skattemelding, herunder AS, ASA og SA.
  • Selskaper med deltakerfastsetting som leverer selskapsmelding, herunder ANS og DA.
  • Eiere av enkeltpersonforetak (personlig næringsdrivende).

 

Det må søkes om utsettelse

Utsettelsen med levering av skattemeldingen gis ikke automatisk, det må søkes om utsatt frist.

Søknaden sendes gjennom Altinn, ved bruk av skjema RF-1114 Søk om utsatt frist for levering av skattemeldingen – næringsdrivende. Søknaden må sendes innen 31. mai 2021.

 

Omfatter også ektefeller og deltakere

Ektefeller til eiere av enkeltpersonforetak som har søkt om utsettelse, får automatisk samme utsatte leveringsfrist som den næringsdrivende.

Deltakerne i et selskap med deltakerfastsetting har samme leveringsfrist som selskapet. Hvis selskapet får utsatt leveringsfrist, gjelder dermed utsettelsen også for deltakerne. Det er ikke nødvendig for deltakerne å søke om egen utsettelse i tillegg.

 

20. august er absolutt siste frist

Skatteetaten opplyser at det ikke vil bli innvilget utsettelser utover 20. august 2021. Leveres skattemeldingen etter fristens utløp, må det legges ved en begrunnelse for den sene leveringen.

Selskaper og enkeltpersonforetak som får innvilget utsatt frist for å levere skattemeldingen, og som leverer etter den utsatte fristen 20. august, kan bli ilagt tvangsmulkt. Det samme gjelder de som ikke søker om utsatt frist og som leverer skattemeldingen etter fristen 31. mai.

 

Særregler for petroleumsselskaper

For petroleumsselskaper gjelder egne frister og regler. Søknad om utsettelse for slike selskaper må sendes til Oljeskattekontoret. Se her for mer informasjon.

 

Hva med lønnsmottakere og pensjonister?

Lønnstakere og pensjonister kan innen 30. april 2021 søke om én måneds utsettelse via Skattetatens nettsider.

 

Forventer også utsettelse med årsregnskapet

Finansdepartementet har sendt på høring et forslag om at fristene utsettes to måneder på samme måte som i 2020. Dette vil gjelde fastsettelse av årsregnskap, årsberetning og revisjonsberetning, og frist for å avholde ordinær generalforsamling. Fristen vil da kunne bli utsatt til 31. august 2021.

Vi kommer med mer informasjon når utsettelsen med årsregnskapet er besluttet.

Spørsmål? Kontakt oss gjerne, en oversikt over alle våre 74 kontor finner du her.