Blogg: Nå blir det dyrere med el-bil som firmabil

Firmabilordning er som oftest en gunstig ordning for arbeidstakere. Lovendringer av året kan imidlertid ha konsekvenser for ansatte med elbil som firmabil. BDOs oppdaterte bilkalkulator hjelper deg med beregningen, og viser også hvor mye skatt den ansatte må betale.

 

Rabatten er halvert

Utgangspunktet er at 100 prosent av bilens listepris skal legges til grunn som beregningsgrunnlag for firmabilbeskatning. For brukere av elbiler som firmabil er det gitt verdsettelsesrabatt for beregningsgrunnlaget; inntil nylig er det gitt rabatt på 40 prosent av bilens listepris. Fra 2022 er denne rabatten imidlertid betraktelig redusert.

I statsbudsjettet for 2022 la regjerningen opp til å fjerne hele rabatten for elbiler i firmabilskatten, slik at elbiler ble likestilt med andre typer biler. Etter forhandlinger la Støre-regjeringen frem en tilleggsproposisjon hvor forslaget om å fjerne rabatten for elbiler ved firmabilbeskatning ble endret til å redusere rabatten fra 40 % til 20 %. Dette vil si at 80 % av listeprisen skal legges til grunn ved beregning av den ansattes skattepliktige fordel ved bruk elbil som firmabil i 2022.

 

Den praktiske betydningen for ansatte ved bruk av elbil som firmabil

Dersom arbeidstakeren har fri elbil i 2022, og elbilen har en listepris på kr 249 000, vil den skattepliktige fordelen for 2022 være kr 59 760. I 2021 var den skattepliktige fordelen med samme elbil kr 44 820. Med en marginalskatt på 43,4 % så øker skatten med kr 6 483, noe som tilsvarer ca. 33 prosent. 

En som kjører over 40 000 km i året i yrket med bil vil fra og med 2022 «straffes» for å velge elbil fremfor annen bil. Det skyldes at det ikke gis ekstra fradrag for yrkeskjøring ved elbil, og fra og med 2022 er elbil-fradraget dermed lavere enn for annen type bil som kjører over 40 000 km i yrket. Dette kan illustreres med et eksempel. Bilen har en listepris på kr 500 000, og kan dokumentere at yrkeskjøringen overstiger 40 000 km i inntektsåret. Dersom dette ikke er en elbil, reduseres listeprisen til kr 375 000 (75 % av bilens listepris). Ved elbil vil 80 % av listeprisen uansett bli lagt til grunn, uavhengig av yrkeskjøringens lengde. Listepris ved elbil er dermed kun redusert til kr 400 000 (80 % av bilens listepris). 

Det vil dermed kunne være mindre attraktivt å velge elbil som firmabil fremover.

Merk at det også kan ha betydning om bilen er eldre enn tre år eller varebil klasse 2. Med vår bilkalkulator kan du regne ut nøyaktig hvor stor skatteøkning dette utgjør for dine arbeidstakere. 

 

Hva er alternativet til firmabil?

Alternativet til firmabil er at arbeidstaker selv står ansvarlig for bilholdet gjennom privat eierskap, privat leasing eller leie. Arbeidstaker står da for de løpende kostnader knyttet til bilholdet, mens arbeidsgiver kompenserer arbeidstakers bruk av bilen i yrkessammenheng.

Ved kilometergodtgjørelse etter statens satser, vil kostnaden for arbeidsgiver avhenge av hvor mye arbeidstaker kjører i jobbsammenheng. I 2022 er statens sats for kjøregodtgjørelse den samme som i 2021, og satt til 4,03 kr/kilometer. Trekkfri og skattefri kilometergodtgjørelse for 2022 er også uendret, og er på 3,50 kr/kilometer. Differansen mellom de to satsene betyr i praksis at kr 0,53 kr/kilometer vil være skattepliktig inntekt for arbeidstaker og gjenstand for arbeidsgiveravgift for selskapet. 

Om kostnadene til kjøregodtgjørelse etter statens satser overgår kostnadene for drift av firmabil må vurderes basert på arbeidstakers forventede kjøring i yrkessammenheng og hvilken biltype, herunder pris og drivstoff, som eventuelt vil tilbys som firmabil. I tillegg bør man regne inn arbeidsgiveravgiften som påløper på arbeidstakers innberettede fordel som følge av firmabilen. Både kilometergodtgjørelse og firmabil er kostnader som i hovedregel er skattemessig fradragsberettiget.

Se vår tidligere blogg her for mer informasjon om kostnader ved firmabil. 

Har du spørsmål om firmabilbeskatning eller avgiftsforhold rundt firmabilordninger, ta kontakt med oss i BDO.