Blogg: Vurderer du firmabil?

Firmabilordning er som oftest en gunstig ordning for dine ansatte. Lurer du på hva de årlige kostnadene for din bedrift blir, eller hva som lønner seg for nettopp dine ansatte? Vår nye bilkalkulator hjelper deg med beregningen, og viser også hvor mye skatt dine ansatte må betale.  

 

Kostnadene for bilholdet

Opplysningsrådet for Veitrafikken (OFV) har på sine nettsider beregnet hva som er de årlige kostnadene ved eie og bruk av privat bil. Beregningen inkluderer drivstoff eller strøm, verditap, bompenger, avgifter, service og forsikring. Legger man OFVs regnestykke til grunn, vil den årlige kostnaden for en bil med nypris kr 400 000, med en årlig kjørelengde på 15 000 km, være kr 98 000 for en bensinbil og kr 96 000 for en dieselbil. Tilsvarende tall for en elbil er kr 76 000. Hvis nybilprisen er kr 600 000 legger OFV til grunn at den årlige kostnaden for en dieselbil er kr 128 000, og elbil 112 500. 

I vår firmabilkalkulator legger vi til grunn at de samme kostnadene påløper knyttet til selve bilholdet uavhengig av om bilen inngår i en firmabilordning eller er i privat eie. Arbeidsgiver får imidlertid skattemessig fradrag for disse kostnadene, men det vil påløpe arbeidsgiveravgift da arbeidstaker skal innberettes for fordel av firmabilen. 

 

Kostnadene for firmabil

I tillegg til kostnadene for selve bilholdet, skal du som arbeidsgiver betale arbeidsgiveravgift på den skattemessige fordelen arbeidstaker har ved privat bruk av firmabilen. 

I arbeidet med å beregne hvor mye du skal innberette dine ansatte og hva arbeidsgiverkostnaden er for en konkret bil, er BDOs firmabilkalkulator et nyttig verktøy. I tillegg til å beregne hva de faktiske kostnadene for deg som arbeidsgiver er, viser kalkulatoren hvor mye bilen hver enkelt ansatt skattlegges. 

Arbeidstakers inntektstillegg for firmabilen beregnes på bakgrunn av arbeidstakers lønnsnivå og nybilprisen på firmabilen. Bilens alder, om det er en elbil og antall kilometer kjørt i yrkessammenheng har innvirkning på hvor stort inntektstillegget vil være. Inntektstillegget for arbeidstaker er det beløpet arbeidsgiver skal beregne arbeidsgiveravgift av.

 

Her finner du firmabilkalkulatoren.


Hva er alternativet?

Alternativet til firmabil er at arbeidstaker selv står ansvarlig for bilholdet gjennom privat eierskap, privat leasing eller leie. Det er da arbeidstaker som står for løpende kostnader knyttet til bilholdet, mens arbeidsgiver kompenserer arbeidstakers bruk av bilen i yrkessammenheng. 

Ved kilometergodtgjørelse etter statens satser, vil kostnaden for deg som arbeidsgiver avhenge av hvor mye arbeidstaker kjører i jobbsammenheng. I 2021 er denne kjøregodtgjørelsen satt til 4,03 kr/kilometer. Statens trekkfrie og skattefrie sats for 2021 er imidlertid på 3,50 kr/kilometer. For arbeidsgivere betyr dette at kr 0,53 kr/kilometer vil være arbeidsgiverpliktig. Dette vil også være skattepliktig for arbeidstaker. 

Om kostnadene til kjøregodtgjørelse etter statens satser overgår kostnadene for drift av firmabil må vurderes basert på arbeidstakers forventede kjøring i yrkessammenheng og hvilken biltype, herunder pris og drivstoff, som eventuelt vil tilbys som firmabil. I tillegg bør man regne inn arbeidsgiveravgiften som påløper på arbeidstakers innberettede fordel som følge av firmabilen. Både kilometergodtgjørelse og firmabil er kostnader som i hovedregel er skattemessig fradragsberettiget. 

 

Hvordan komme frem til beste løsning? 

For deg som arbeidsgiver er det flere faktorer som du må tas med i denne vurderingen, blant annet hvor grunnlaget for arbeidsgiveravgift på firmabilen, samt de løpende kostnadene for bilholdet. Det er allikevel kanskje ikke riktig å vurdere en firmabilordning etter rent økonomiske anliggende. Firmabil kan brukes som en gode som tilbys arbeidstaker utover lønn, heller enn et rent praktisk verktøy. En firmabilordning kan være med på å gjøre deg mer attraktiv som arbeidsgiver og øke ansattes tilfredshet. 

For arbeidstaker vil det stort sett lønne seg med firmabil fremfor å eie tilsvarende bil privat, men faktorer som lønnsgrunnlag, hvor dyr firmabil man får dekket og hvor mye man kjører privat og i jobbsammenheng, spiller inn. For de fleste arbeidstakere vil nok firmabil være et kjærkomment gode og spesielt gunstig er det hvis du får elbil som firmabil. 

Har du spørsmål om firmabilbeskatning eller avgiftsforhold rundt firmabilordninger, ta kontakt med oss i BDO.