Blogg: Nå lanseres GPT Store

Hva betyr det for din bedrift og dine ansatte?

I november introduserte OpenAI, selskapet bak Chat GPT, muligheten til å lage egne Generative Pre-trained Transformers. Det er dette som er teknologien bak den banebrytende chatroboten Chat GPT, og nå kan du lage din helt egen GPT.

Siden lanseringen, har brukere skapt mer enn tre millioner spesialtilpassede versjoner av ChatGPT. Forrige uke åpnet GPT Store, som betyr at alle disse kan publiseres og deles med alle som har ChatGPT Plus. Dette nye «varehuset» av spesialtilpassede GPT-er byr på spennende muligheter, men også utfordringer. 

Dette er hva du bør vite:

Stor tilgang på spesialbygde GPTs

På den ene siden, betyr dette at man får spesialiserte GPT-er lett tilgjengelig og at man slipper å utvikle det selv. Det vil finnes et enormt spenn i GPT-er som kan lastes ned og ta i bruk. Det vil variere i alt fra GPT-er som gir deg unike turforslag og -ruter, til forretningsrettede GPT-er som kan behandle data og skape visuelle fremstillinger av disse.

Det vil med andre ord være et stort potensial i tilpassede GPT-er, og sjansen er stor for at du finner nye måter å jobbe på.

Muligheten til å lage selv

Spesialiserte eller tilpassede GPT-er har en forhåndsdefinert kontekst. Det kan for eksempel være at GPT-en skal agere som en nyhetsjournalist og oppsummere enhver artikkel i fire punkter. Med GPT Store kan man både skape sine egne GPT-er tilpasset sitt virke, eller finne modeller som andre har utviklet. Slike modeller kan gi store gevinster. Samtidig, når markedet oversvømmes av modeller som høres for gode ut til å være sanne, bør man være på vakt. 

Samler inn verdifull informasjon

Vi erfarer at ChatGPT brukes i stort omfang på arbeidsplasser i Norge, uten at virksomheten har denne bruken som en del av sin virksomhetsdrift. Det er altså nysgjerrige ansatte som står for bruken. Med lanseringen av GPT Store vil løsninger laget av mer eller mindre profesjonelle aktører bli benyttet av mange - også i jobbsammenheng.

Det er en stor risiko for at det vil bli utviklet GPT-er som har som formål å villede og lure brukerne. Man kan bestemme hva GPT-en skal svare på, hvordan den skal svare og hvilken informasjon den skal basere svaret på. Dette gjør det enkelt å få modellen til å styre brukeren i en spesifikk retning. Med en villedende beskrivelse av GPT-en har du et effektivt verktøy som kan gi store negative konsekvenser for virksomheten din.

La oss ta et tenkt eksempel:

En av GPT-ene som ligger på topplisten over populære GPT-er lover å lage kortfattede sammendrag av PDF-filer. En av dine ansatte oppdager denne GPT-en og tenker at dette er perfekt for å oppsummere en rapport. For at GPT-en skal fungere, må man laste opp PDF-filen på en tredjepartsnettside. Den nysgjerrige ansatte laster opp rapporten som inneholder konfidensiell informasjon og personopplysninger. På den måten er virksomhetens informasjon lastet opp til en potensielt utrygg tredjepart, og man har mistet kontroll på hva informasjonen brukes til.

Kan sette ansatte i en økonomisk skvis

Dersom dine ansatte ikke kjenner til risikoene ved bruk av GPT-er, kan de også havne i utfordrende situasjoner utenfor arbeidet. La oss se på følgende scenario: 

Du går inn i GPT Store og finner en GPT som skal gi råd om «trygge finansielle investeringer». I en tung økonomisk situasjon, kan det være fint å få råd om hvordan man kan tjene litt ekstra penger. Du spør chatten om hvordan du kan tjene mer penger uten å ta stor risiko. Modellen er på forhånd trent til å lede deg til å sette penger i instrumenter med lav oppside for deg, men stor oppside for skaperen av GPT-en.

Denne GPTen vil være i brudd med Open AI sin «Usage policy», men da reiser spørsmålet seg: Hvordan vil Open AI sikre etterlevelse av deres vilkår? Dette sier Open AI selv (for anledningen oversatt ved hjelp av kunstig intelligens): 

«Hvis vi oppdager at produktet ditt eller bruken din ikke følger disse retningslinjene, kan vi be deg om å gjøre nødvendige endringer. Gjentatte eller alvorlige brudd kan resultere i ytterligere tiltak, inkludert suspensjon eller avslutning av kontoen din.»

Open AI kommer ikke med noen som helst lovnader om at om at GPT-er kontrolleres før de publiseres til GPT Store. Det kan bety at OpenAI heller foretar vurderinger reaktivt hvis en GPT rapporteres inn mange nok ganger. Potensielt kan det bety at skadelige GPT-er ligger tilgjengelig i en periode, selv om de bryter med policyen. Og det er opp til deg å finne, eller alle helst unngå, dem. 

Forsiktig nysgjerrighet

GPT Store kommer til å skape mange spennende muligheter for effektivisering og kreativitet. Samtidig må det brukes fornuftig. Et viktig verktøy for å sikre trygg utforskning av spesialbygde GPT-er, er å snakke med ansatte om muligheter og trusler. Involver de ansatte i diskusjonen og vær nysgjerrig. Utforsk hvordan GPT-er kan brukes i din virksomhet, og kartlegg hvordan det kan brukes uten at risikoen for informasjonstap øker.