Blogg: Netthandel - har du kontroll på regnskapet?

Norske virksomheter som driver med netthandel, må følge de samme reglene om dokumentasjon og bokføring av salg som alle andre. Å trå feil kan få konsekvenser.
Kontantsalg er i utgangspunktet alt salg hvor kunden gjør opp for seg samtidig som varen eller tjenesten blir levert. Hovedregelen er at det må benyttes et kassasystem ved kontantsalg.

Salg over internett er imidlertid eksplisitt unntatt fra kontantsalgsreglene, selv om levering og betaling skjer samtidig. Internettsalg må i stedet alltid behandles som kredittsalg, med fakturering og reskontroføring. Dette gjelder uansett hvilken netthandels- og betalingsløsning som benyttes (kort, Vipps, Stripe, Paypal mv.). Typiske eksempler på internettsalg kan være
  • nedlasting av apper, spill eller annen programvare
  • strømming (leie) av film
  • kollektivreiser på nett eller i app
  • parkeringsapper
  • kino-, teater- og andre billetter som selges på nett
 

Forskjell på internettsalg og internettbestilling

Det er likevel ikke slik at all netthandel er internettsalg. Det er blant annet forskjell på internettsalg og internettbestilling. Noen eksempler:
  • Kunden bestiller en støvsuger på elektroforhandlerens nettside. Kunden reiser selv til butikken for å hente støvsugeren, og betaler med bankkort ved henting. Dette er vanlig kontantsalg for elektroforhandleren, ikke internettsalg, og må som hovedregel registreres på kassasystemet i butikken.
  • Kunden bruker en app til å bestille hjemkjøring av pizza fra en lokal restaurant. Når sjåføren kommer med maten, betaler kunden med Vipps. Også dette er kontantsalg og ikke internettsalg.
  • Kunden bestiller et armbåndsur på internett og betaler med Paypal ved bestilling. Armbåndsuret kommer i posten en uke senere. I dette tilfellet har kunden forhåndsbetalt for varen, så det er ikke snakk om kontantsalg. Det må utstedes en faktura for salget, som bokføres i kundereskontroen.
  • Kunden bestiller et armbåndsur på internett, mot faktura med forfall 14 dager etter levering av varen. Dette er et ordinært kredittsalg som skal faktureres og reskontroføres.
Uansett hva slags salg virksomheten driver, så er det aldri tilstrekkelig å dokumentere salget med rapporter fra en netthandelsplattform, betalingsløsning eller lignende. Salget må alltid dokumenteres og bokføres etter reglene for kontant- eller kredittsalg.

Det er ikke alltid like enkelt å vite hva som gjelder for din virksomhet og for ditt salg. Feiltrinn kan få konsekvenser blant annet ved revisjon og bokettersyn. Å ha en profesjonell diskusjonspartner med på laget, gjør deg trygg på at du følger de omfattende og detaljerte reglene. Hvis du er usikker på hvordan netthandelen din skal håndteres i regnskapet, ta kontakt med oss i BDO så kan vi hjelpe deg med å redde nattesøvnen.