Blogg: Ny digital løsning for merverdiavgift fra 10. juni

Siden 70-tallet har det skjedd få endringer i den tekniske løsningen for Merverdiavgiftsregisteret. Stikkordene har vært «papir», og en tittel som ruller fint av tungen: «Samordnet registermelding». Nå blir disse begrepene historie.

Skatteetatens arbeid med modernisering av merverdiavgiftsområdet startet i 2019, og det antas at prosessen vil vare frem til 2023. I de kommende årene faser Skatteetaten inn en rekke digitale løsninger, som på sikt vil erstatte tradisjonelle papirvarianter. Det første steget mot modernisering tas nå - digital løsning for mva-registeret. Fra 10. juni skal alle typer registreringer og endringer i mva-registeret gjøres i Skatteetatens digitale løsning.

 

Hva blir endret i den nye løsningen?

Skatteetatens digitale løsning for mva-registeret innebærer i korte trekk at alle endringer, slettinger og registreringer skal foretas digitalt. Samordnet registermelding del 2 avvikles. 

Skatteetatens digitale portal ble lansert september 2020, og har vært åpen for drift siden da. For den hardbarkede registerentusiast er løsningen derfor allerede vel kjent. Men hvorfor er 10. juni så viktig? Det er fordi at da stenges den manuelle løsningen for godt, og den digitale tidsalder blir et faktum. I tillegg var portalen fra september 2020 begrenset til registreringer. Nå åpner den også for endringer og sletting. 

 

Hvilke konsekvenser får denne endringen?

Skatteetaten hevder blant annet at digitaliseringen vil gjøre det enklere å fylle ut skjemaene riktig. I tillegg vil saksbehandlingstiden reduseres som et resultat av at behandlingen nå vil skje maskinelt. Det som kunne ta opptil flere uker tidligere, vil nå bli gjort på minutter. På grunn av den korte saksbehandlingstiden hevdes det fra Skatteetaten at behovet for etterfakturering blir mindre. 

For utenlandske foretak betyr endringen at kontaktpersoner må ha tilgang til Altinn. Slik tilgang gis når personene har mottatt norsk D-nummer.  

Vi i BDO Advokater AS har lang erfaring med registrering i mva-registeret, og søknader om D-nummer. Ta gjerne kontakt for hyggelig samtale hvis du har spørsmål til endringen.