Blogg:

Nye kompensasjonsordninger for kultursektoren

19. januar 2022

Magnus Krogstad, Advokatfullmektig, BDO Advokater |

Barn som går på ski

 

Denne bloggen ble oppdatert 19.01.2022

 

Regjeringen lanserte nye kompensasjonsordninger for kultursektoren som følge av innstrammingene som ble annonsert før jul. I dette innlegget vil disse kompensasjonsordningene presenteres.

Regjeringen har bestemt å sette av til sammen 1,7 milliarder kroner til kultur, idrett og frivillighet, hvorav 1,1 milliarder går til støtteordninger for kultur og 600 millioner går til idrett og frivillighet.

Det er verdt å merke seg at disse ordningene ikke ennå er formelt vedtatt i stortinget.

 

Kultur 

De 1,1 milliarder kronene som går til kultursektoren er fordelt på fire poster. 

Kompensasjonsordningen for kulturarrangementer (400 millioner kroner)

  • Ordningen gjelder fra 1. november 2021 frem til sommeren 2022
  • Dekningsgraden vil være 70% av tapt inntekt
  • Ordningen endres slik at både arrangører og underleverandører kan søke kompensasjon på grunn av tapt omsetning, beregnet ut fra gjennomsnittsomsetning fra årene 2017-2019
  • Ordningen endres til at det ikke vil være adgang for arrangørene å gå med overskudd som følge av ordningen, med mindre dette overskuddet brukes til å betale lønn resten av året. Det vil heller ikke være mulig for arrangørene eller underleverandørene å ta utbytte eller å skru opp lønnsnivået

 

Stimuleringsordningen for kulturlivet (300 millioner kroner)

  • Ordningen vil være gjeldende for arrangementer fra 8. desember 2021 til 31. mars 2022
  • Gjeninnføres med de samme rammer som gjaldt tidligere


Midler til fordeling mellom eksisterende virkemiddelapparat

  • 300 millioner kroner skal fordeles på allerede eksisterende virkemiddelapparat, som for eksempel Norsk kulturfond og Fond for lyd og bilde
  • Det er ikke ennå avklart hvilke konkrete virkemiddelapparat som vil motta dette
  • Musikk- og scenekunstinstitusjoner og museer som ikke fanges av andre støtteordninger (100 millioner kroner er satt av til denne posten)

 

Støtteordningen for store publikumsåpne arrangementer

I en pressemelding den 14. januar 2022 meddelte regjeringen at de ville foreslå å gjeninnføre støtteordningen for store publikumsåpne arrangementer som gjaldt en periode i 2021. Ordningen vil gjelde for perioden desember 2021 til ut juni 2022. Tilskudd etter ordningen vil gis til store publikumsåpne arrangementer av nasjonal/regional verdi som er avlyst eller nedskalert som følge av råd og pålegg fra myndighetene i forbindelse med pandemien. Maksimalt tilskuddsbeløp foreslås å bli på maksimalt 60% av faktisk underskudd som følge av avlysning eller nedskalering.

Regjeringen foreslår også å endre kravet om forventet antall besøkende på minst 200 personer på arrangementet, til et forventet antall besøkende på 100 personer.
 

 

Idrett og frivillighet

Regjeringen har anbefalt å avlyse idrettsarrangementer. Det er derfor satt av 600 millioner til tilskuddsordningen for publikumsarrangement av nasjonal verdi i idrettssektoren og midlertidig tilskudd til frivillighetssektoren. Kultur- og likestillingsminister Anette Trettebergstuen forteller at denne summen vil kunne økes ved behov for det. 

I denne omgangen vil det ikke være forskjell i dekningsgraden mellom arrangementer som blir avlyst og arrangementer som blir nedskalert. Dekningsgraden settes til 70%, med forbehold om at dekningsgraden for avlyste arrangementer kan settes til 50% dersom smittesituasjonen skulle tilsi det. Ordningen vil gjelde fra 8. desember 2021.

Dersom du ønsker å lese mer om statens støtteordninger innen næringslivs- og kulturlivet, ligger dette tilgjengelig på regjeringens nettsider: 

Vi i BDO vil holde oss oppdatert på myndighetenes tiltak og kompensasjonsordninger, og publisere artikler om dette når disse ordningene er nærmere presisert og vedtatt i stortinget.

Hold deg oppdatert og abonner på vårt nyhetsbrev her.