Blogg: Nye krav til låneformidling rettet mot forbrukere

Er din bedrift klar for fristen 1. juli 2024?

Formidler du lån for varer og tjenester til forbrukere? Da må du være oppmerksom på kravene i den nye låneformidlingsloven som snart trer i kraft. Virksomheter som driver med låneformidling må være registrert hos Finanstilsynet innen 1. juli 2024, samt at virksomhetens ansatte må oppfylle spesifikke kompetansekrav.

I denne artikkelen gir vi deg en enkel guide til hvordan du kan sikre at din virksomhet opererer i samsvar med de nye lovkravene. 

Hva er låneformidling? 

Låneformidling betyr at en bedrift formidler andre typer lån enn boliglån til forbrukere som en tilleggstjeneste til bedriftens hovedvirksomhet, dersom denne tilleggstjenesten har en naturlig tilknytning til bedriftens hovedvirksomhet. Låneformidleren er ikke selv part i låneavtalen, men tilrettelegger for inngåelse av låneavtale mellom låntaker og långiver. 

Låneformidling utøves typisk av aktører i detalj- og varehandelen, for eksempel en bilforhandler som tilbyr kundene lån ved kjøp av bil eller andre aktører innen varehandel som selger kapitalkrevende varer, typisk innen elektronikkbransjen. 

Denne typen låneformidling krever at låneformidleren registrerer seg hos Finanstilsynet. 

Registrering hos Finanstilsynet 

Låneformidlere må registrere seg hos Finanstilsynet innen 1. juli 2024. 

Registreringen gjennomføres ved å sende inn melding til Finanstilsynet via Altinn-skjemaet KRT-3011. I registreringen skal låneformidleren opplyse hvilke banker de formidler lån på vegne av. 

Revisjonsplikt

Ved registrering hos Finanstilsynet, slik låneformidlingsloven krever, blir selskapet underlagt tilsyn av Finanstilsynet. Etter revisorloven gjelder det en revisjonsplikt for foretak som Finanstilsynet fører tilsyn med. Låneformidlere vil derfor være revisjonspliktige. 

Revisor må være statsautorisert og godkjent av Finanstilsynet. Ved registrering hos Finanstilsynet, må selskapet bekrefte at det har revisor. Dersom bedriften din ikke allerede har en revisor, må revisor dermed engasjeres innen registreringsfristen. 

Kravene i låneformidlingsloven  

Låneformidlingsloven stiller krav til låneformidleres uavhengighet ved at de skal ivareta både långiverens og forbrukerens interesser på en betryggende måte. 
Det stilles krav om at ledelsen hos låneformidleren må ha de nødvendige kvalifikasjonene og den relevante yrkeserfaringen for å utføre låneformidlingsoppgavene. Videre må ansatte som formidler lån til forbrukere ha tilstrekkelig kunnskap og kompetanse som er nødvendig for å formidle lån, og de skal ha gjennomført tilstrekkelig opplæring godkjent av banken som det formidles lån fra. 

Låneformidleren må også ha interne retningslinjer for formidling av låneproduktene. 

Ansatte som gir råd til kunder om lånene som formidles, kan ikke ha en godtgjørelse som påvirker den ansattes evne til å opptre i samsvar med kundens interesser. Det er forbud mot godtgjørelse som er avhengig av antallet eller andelen formidlede lån eller andre former for salgsmål. 

Forbud mot bruk av underagenter

En låneformidler kan ikke ha agenter eller underagenter. Dersom det er flere forhandlere i et konsern eller kjede (separate juridiske personer), må hver av disse forhandlerne ha en egen avtale med banken som lånene formidles fra. 

Hva må du som selger varer og tjenester på kreditt gjøre nå? 

  • Selskapet må registrere seg hos Finanstilsynet innen 29. juni 2024. 
  • Dersom selskapet ikke allerede har en revisor, må revisor engasjeres. 
  • Det bør vurderes om det er behov for å endre godtgjørelsen til ansatte som formidler lån. 
  • Det må sørges for nødvendig opplæring av de ansatte som formidler lån. Opplæringen bør skje i samråd med banken det formidles lån fra. 
  • Det må utarbeides interne retningslinjer for formidling av lån. 


Les også:

Skaff eg et forsprang i usikre tider


Har du spørsmål eller trenger bistand rundt salg av varer og tjenester på kreditt? Ta gjerne kontakt!