Blogg: Skaff deg et forsprang i usikre tider

Næringslivet har absorbert store kostnadsøkninger den siste tiden, og nå venter enda en stor kostnadsøkning etter lønnsoppgjøret. Derfor sitter mange på gjerdet. I denne bloggserien skal vi gi våre tips og råd for hvordan du kan satse i en periode med stor usikkerhet. I en verden hvor usikkerhet har blitt den nye normalen, er det de dristige – men ikke de dumdristige – som leder veien.
Etter pandemien har kostnadene gått kraftig opp. Prisen for strøm og drivstoff har doblet seg, renten har gått opp fra 0 % til 4,5 % og valutakursen har alene gjort alt som importeres 20 % dyrere, og det er også i år forventet høy prisvekst med 4,1 % i 2024. Nå er det avtalt en tariff-ramme på 5,2 % i frontfagene, og etter to år med reallønnsnedgang, vil det være vanskelig å legge seg vesentlig under dette. Kombinert med vedvarende usikkerhet om blant annet forbrukeres kjøpekraft, boligmarkedet, nasjonal og global politikk, er det mange bedriftsledere som nøler med å ta risiko og heller er avventende framfor å satse.

I øyeblikket hvor konkurrentene nøler og setter seg på gjerdet, åpner imidlertid muligheten seg for at du kan satse og få et varig forsprang. 

I denne bloggen vil vi dele vår innsikt om hvilke tiltak og sikkerhetsnett du bør ha på plass for å tørre å satse i usikre tider, uten å ta uforsvarlig høy risiko. Vi vil gå gjennom enkle punkter for hvordan du kan forberede kontantstrømmen, klargjøre organisasjonen og skaffe nødvendig innsikt for å gjøre prioriteringer. 

Forberede kontantstrømmen

Penger inn: 
  • Sørg for at du har verktøy, prosesser og rutiner på plass til å fakturere så raskt som mulig. For å kunne motta innbetalinger, må du først fakturere. Forfallsdagene starter ikke å løpe før fakturaen er sendt, hver dag du venter gir du gratis kreditt uten sikkerhet. Du bør sikte mot å fakturere dine kunder 1-3 virkedager etter levert tjeneste. 
  • Sett opp automatiske prosesser for inndrivelse av dine kundefordringer. Hvis det kniper hos deg, kniper det hos dine kunder, og de vet hvilken leverandør som lar deg dytte på betalinger. Sett opp automatisering slik at du blir prioritert for betaling.  Det kan være lurt å si ifra til dine kunder at dere går over til en ny prosess, og be dem kontakte deg ved spørsmål. På den måten kan du ivareta de gode kunderelasjonene.
  • Opprett god dialog med dine viktigste kunder. Søk å forstå deres planer, muligheter og risiko og hvordan dette vil påvirke deres kundeforhold. 


Penger ut
  • Sørg for forutsigbarhet i dine utbetalinger. Dersom det er priser du kan binde over en periode eller fordele ut over tid, vil det bli mye lettere å vurdere ditt handlingsrom.
  • Sørg for bindende avtaler med dine kritiske leverandører. Hva dine leverandører prioriterer er i stor grad utenfor din kontroll. Dersom en kritisk leverandør velger deg vekk midt i en viktig satsing kan det bety slutten på både satsingen og selskapet. Som minimum sørg for en god «oppsigelsestid» slik at du har mulighet til å finne nye leverandører.
  • Benytt anledningen til å gå igjennom alle faste kostnader, det er ofte lisenser og abonnementer som løper, men som ingen lenger bruker.
 

Klargjør organisasjonen

Bygg redundans i oppgavene
Sørg for at flere kan håndtere de samme oppgavene. Gi opplæring og dokumenter prosessene. Dette øker din fleksibilitet og reduserer risikoen ved uforutsette hendelser. 

Frigjør kapasitet til forretningsutvikling
De fleste ansatte hos deg vet om ting som burde vært bedre, men de daglige oppgavene gir ikke nok handlingsrom til å konkretisere, planlegge og gjennomføre endringen. Du kan imidlertid skape det handlingsrommet gjennom å optimalisere prosesser og gjennomføre digitalisering for å øke effektiviteten. Den frigitte kapasiteten brukes på videre forretningsutvikling. Dette kan gi en slags renters rente effekt i selskapets utvikling.

Bygg eierskapsfølelse og en kultur for endring
  • For å satse i en usikker tid bør organisasjonen være fleksibel og beslutningsmyndighet plassert på riktig nivå. Du kan ikke vente til neste styremøte med å få en tilbakemelding, for så å be noen implementere endring. Derfor må du gi ansvar, mandat og trygghet til organisasjonen, slik at nødvendige tiltak blir gjennomført.
  • Å endre kulturen i en organisasjon tar tid. Det er ikke noe som kan vedtas i styret og implementeres neste virkedag. Derfor kan du ikke vente på rett kultur før du satser. Du bør identifisere de av dine ansatte som har holdningene og verdiene og bruke disse som endringsagenter, mens du bygger kulturen. Jo mer nedenfra og opp, enn ovenfra og ned endringen er, jo bedre forutsetninger har den for å lykkes.
 

Skaff deg innsikt og gjør prioriteringer

Få en forståelse for hvordan forskjellige scenarier kan påvirke deg
Bygg finansielle modeller hvor du kan teste hva slags finansiell effekt forskjellige tiltak og endringer i eksterne forutsetninger vil påvirke din likviditet. På denne måten kan du lettere vurdere hvor viktig forskjellige tiltak vil være, samt identifisere de største risikoene. Dermed kan du også håndtere risiko på en bedre måte.

Prioritere strategiske satsinger
  • Setter du i gang mange kostbare initiativer på en gang forsvinner pengene fort. Prioriter derfor kun noen få ressurskrevende satsinger. Men legg gjerne til flere lavthengende frukter dersom du har ledig kapasitet i organisasjonen til dette.
  • Prioriter det som vil gi deg varig konkurransefortrinn ved å handle nå.
Til slutt er det ofte sånn at det kan være emosjonelt vanskelig å avbryte en satsing, derfor gjøres det for sent. En feilslått satsing kan pådra selskapet løpende kostnader lenge etter at den er stanset, og det er gjerne disse som tar knekken på selskapet. 

Å satse i usikre tider krever mot, men også klokskap. Det handler om å være godt forberedt og å ta veloverveide risikoer. For virksomheter som er klare til å navigere gjennom denne usikkerheten, åpner det seg unike muligheter for å skape langvarige konkurransefortrinn. Ved å følge rådene vi har delt, kan din virksomhet ikke bare overleve usikkerheten, men også gro og vokse. 

Som en siste tanke, husk at BDO er her for å støtte din virksomhet gjennom usikre tider. Enten det er gjennom våre tjenester, seminarer og artikler, er vårt mål er å dele kunnskap og gi verdi. Ta gjerne kontakt om du har spørsmål eller trenger bistand.


Les mer om våre tjenester innen strategi og forretningsutvikling her.