Blogg: Nye regler om tilbakeføring av fradragsført mva på personkjøretøy

Endringer i bindingstiden for inngående mva på personkjøretøy ble vedtatt 25. juni: Får det betydning for din virksomhet?

Det er i utgangspunktet ikke fradrag for inngående merverdiavgift på personkjøretøy. Personkjøretøy omfatter vanlige personbiler og varebil klasse 1. Det er bare biler anskaffet til utleie, leasing eller persontransport det kan kreves fradrag for.
 

Gjeldende regler

Per i dag er det slik at bedrifter som leier ut eller leaser biler, samt de som driver med persontransport, kan fradragsføre inngående mva på disse kjøretøyene. Det er imidlertid en bindingstid på fire år for denne fradragsføringen. Dersom bilen selges eller omdisponeres før fire år er gått, må det tilbakebetales mva basert på en sjablonregel. 

Reglene har vært ansett som gunstige for de bransjene det gjelder. Reglene har blant annet gitt kunden et insentiv til å kjøpe istedenfor å lease personkjøretøy.
 

Nye regler fra 1. juli 2024

Fra og med 1. juli 2024 vil bindingstiden for fradragsført inngående mva på personkjøretøy bli utvidet fra fire til åtte år. Dette er en betydelig endring som vil påvirke mange bedrifter, spesielt de som opererer innen bilutleie, leasing og persontransport.

Tilbakebetaling av inngående mva baseres på bilens verdi på tidspunktet for endring i bruk eller salg. For eksempel, dersom en bil selges etter fire år for 55 % av sin opprinnelige pris, må 55 % av den fradragsførte inngående mva tilbakebetales. 

For rimelige elbiler som nyter godt av mva fritak for inntil kr 500 000 vil regelendringen ha lite å si nå. Vi antar imidlertid at mva-fritaket vil fases ut gradvis, slik at endringene her vil treffe stadig mer.
 

Virkning på leasing- og utleiebransjen

Leasingperioder i Norge varer typisk tre til fire år. Under de gamle reglene var det ingen krav om tilbakebetaling av fradragsført mva dersom en bil ble solgt etter fire år. Dersom bilen ble solgt etter tre år, var tilbebetalingen kun på 20 % av fradragsført mva. Med de nye reglene, vil dette endre seg dramatisk. Nå må leasingselskap som selger biler etter endt leasingperiode, men før utløpet av den nye 8-års bindingstiden, tilbakebetale en andel av den fradragsførte mva-en basert på bilens gjenværende verdi. Dette vil nødvendigvis føre til økte kostnader og kreve justeringer i modellene som legges til grunn. 

Forutsatt at fritaket for mva på elbiler bortfaller etter hvert, antar vi at en elbil til kr 500 000 inkl mva vil bli minst 1000 kroner dyrere i måneden å lease i fire år med de nye reglene. 

Vi har da lagt til grunn:

  • bilen koster kr 400 000 eks mva 
  • mva utgjør kr 100 000 
  • bilen selges til kr 250 000 etter 4 år
  • tilbakeføring av mva kr 50 000 
  • tilbakeføring delt på antall måneder leasing 48
  • drøyt kr 1000 mer i måneden


De som driver ordinær bilutleie, eier bilene gjerne vesentlig kortere enn leasingbransjen. Ofte er perioden 1-2 år, men det kan også være kortere. De har nytt godt av at sjablonregelen medfører mer avskrivning av mva første året. Det synes klart at bransjen får en økt kostnad til tilbakebetaling av mva når bilene selges.
 

Virkning på taxiindustrien

Taxiindustrien vil også bli påvirket av de nye reglene. Taxieiere selger ofte sine biler etter to-tre år på grunn av høy kjørelengde og slitasje, noe som gir lavere annenhåndsverdi. Selv om lavere salgsverdi betyr mindre tilbakebetaling av fradragsført mva, vil de nye reglene fortsatt utgjøre en økt kostnad for bransjen.
 

Konklusjon

Vi antar at regelendringen vil gjøre leasing mindre gunstig enn kjøp av bil, og dermed redusere andelen leasingavtaler. Vi tror også regelendringen vil kunne gjøre både bilutleie og taxiturer noe dyrere.

Les også:

Leasing av fossilbil kan bli 10 % dyrere