Blogg: Økende usikkerhet og pessimisme i handelsbransjen

BDO gjennomfører hvert år Handelsundersøkelsen, en undersøkelse blant CFOer i norske retailselskaper. Svarene i undersøkelsen er sterkt preget av økt inflasjon og utfordringene dette har skapt for bransjen. 

Les Handelsundersøkelsen 2022 her.

Vi har spurt 200 CFOer og tilsvarende beslutningstakere om deres markedsutsikter og prioriteringer. 94 % av disse mener at økte kostnader de siste 12 månedene vil medføre endringer i utsalgsprisene på varer og tjenester. Dette påvirker igjen synet på fremtidig omsetning ettersom bedriftene ikke kan velte alle kostnadene over på kunden. 67 % av respondentene tror at omsetningen vil være enten uendret eller gå opp det neste året. Da respondentene ble stilt det samme spørsmålet i fjor, var det 85 % som forventet stabil eller økt omsetning. Årets undersøkelse viser dermed at pessimismen råder innad i bransjen. 

 

Usikker fremtid

Årsakene til pessimismen er høy inflasjon som følge av blant annet høye priser på strøm og drivstoff. Prisen på råvarer er også en bidragsyter til den høye prisveksten vi ser i den norske handelsbransjen i dag. Økte priser bidrar til høyere utsalgspriser i butikkene - samt lavere kjøpekraft hos forbrukerne. Den allerede svekkede kjøpekraften blir igjen forsterket av økte renter som brukes som et middel i kampen for å bekjempe den høye inflasjonen. Et resultat av dette er lavere omsetning for bedriftene som allerede opplever et press på kostnadssiden. Dette er med på å skape stor usikkerhet med tanke på hva de neste årene vil bringe. 

Det vil være avgjørende for handelsbedriftene at de evner å tilpasse seg nye markedssituasjoner raskt. Erfaringer fra koronapandemien tilsier at mange handelsbedrifter klarer å omstille seg effektivt når det er behov for det. Myndighetene kommer også med tiltak for å lette på presset til bedriftene. 

 

Mulighet for strømstøtte – er du en av dem?

Regjeringen har lagt frem et forslag til strømstøtte som vil kunne hjelpe om lag 20.000 bedrifter med å betale deres strømregninger samt investere i energitiltak for fremtidig besparelse. Dette vil bidra positivt inn mot likviditeten til allerede sårbare bedrifter. Ordningen er ment som en balansegang mellom likviditet inn mot norske bedrifter uten å overopphete økonomien.

Hovedregelen som gjelder for at din bedrift skal kunne ha mulighet til å motta støtte er at strømkostnadens andel av bedriftens ordinære omsetning må utgjøre minimum 3 % i første halvår av 2022. De bedriftene som gjennomfører energikartlegging kan også få dekket inntil 25 % av strømprisen over 70 øre for oktober, november og desember 2022. Det vil også være mulighet til å få dekket 45 % av strømprisen over 70 øre hvis man i tillegg velger å investere i energitiltak. Les mer om investering i energitiltak og hva det kan gi din bedrift her.

Ordningen er rettet mot foretak som driver næringsvirksomhet. Hvis du oppfyller kriteriene, vil din bedrift eller konsern kunne motta et maksimalt beløp på 5 millioner kroner i samlet tilskudd under ordningen. Fristen for å søke om tilskudd er 11. desember 2022 og det må foreligge bekreftelse fra revisor eller autorisert regnskapsfører ved søknaden. Hvis din bedrift tilfredsstiller kravene om støtte, anbefaler vi å sette i gang prosessen snarest. Ta kontakt med din revisor eller regnskapsfører for bistand med søknaden og dokumentasjon som kreves. Det er også mulighet for å ta kontakt med Enova for veiledning før, under og etter søknadsprosessen.

Les mer om strømstøtte for næringslivet her.