Strategi og forretningsutvikling

Utvikle og implementere strategier og forretningsmodeller

Nye markedsforhold, utfordringer og muligheter krever nye strategier. En velegnet strategi er en nødvendig, men ikke tilstrekkelig betingelse for å oppnå konkurransekraft. Virksomheten må i tillegg være operasjonelt effektiv, som dreier seg om god drift i dimensjonene kostnadsbruk, tidsbruk og riktige leveranser.

Våre rådgivere har lang erfaring fra strategi-, effektivisering- og integrasjonsprosjekter.
Vi etablerer prosesser som legger til rette for verdiskaping, forbedret lønnsomhet og realisering av synergier. Vi samarbeider tett med kundene for å etablere eierskap og sikre forbedret lønnsomhet.


Vi bistår blant annet med:


Simen Huseby

Strategisk rådgivning

 • Fasilitering av strategiprosesser
 • Posisjonering og markedsutvikling
 • Forretningsutvikling
 • Internasjonalisering
 • Kommersialisering
 • Styrearbeid
 • Organisasjonsutvikling
 • Lederutvikling


3 personer i dialog

Operasjonell rådgivning

 • Program/Prosjektledelse
 • Prosessforbedring
 • Gevinstanalyse og gevinstrealisering
 • Integrasjonsprosesser
 • IT rådgivning
 • Endringsledelse

Kontaktpersoner

Kontakt oss

Har du spørsmål eller ønsker du en uforpliktende samtale med en av oss? Ta kontakt ved å fylle ut skjemaet under og vi kommer tilbake til deg innen kort tid. 

Vi kan hjelpe deg med å møte krav til bærekraft.