Blogg: Skal du teste ChatGPT Enterprise i bedriften? Vurder disse 3 punktene

Gjennom maskinlæring og spesialiserte algoritmer har ChatGPT latt brukere skrive inn meldinger, for så å motta bilder, tekst eller videoer som er laget av AI. Da OpenAI lanserte ChatGPT for bedrifter i slutten av august, ble den populære tjenesten også tilpasset behovene i bedrifter og næringslivet. 

Denne ChatGPT-versjonen kan effektivisere både tekstproduksjon, kommunikasjon og bruk av virksomhetens ressurser. Dataene i ChatGPT Enterprise skal basere seg på og eies av bedriften selv, og heller ikke brukes av OpenAI til læring eller andre formål. 

Selv om det kan være fristende å implementere slik teknologi umiddelbart, er det likevel flere kritiske aspekter du bør vurdere før du tar skrittet fullt ut. I denne bloggartikkelen vil vi gjennomgå tre viktige hensyn å ta dersom du vil implementere slik AI-teknologi i virksomheten din: 

1. Sikre balanse mellom AI og menneskelig innsikt

Mens ChatGPT Enterprise kan være en kraftig verktøykasse for innsikt og beslutningsstøtte i virksomheten, er det viktig å opprettholde en sunn balanse mellom AI og menneskelig erfaring. Å overlates alle beslutninger til AI kan føre til feil eller manglende kritisk vurdering. Ved å definere klare retningslinjer for hvordan AI skal støtte, ikke erstatte, menneskelig innsikt, får du bedre resultater.

2. Skaff deg en forståelse av teknologien og tilhørende risikoer

Det er ikke nødvendigvis slik at bruk av ny AI-teknologi i virksomheten medføre høy risiko i seg selv. Graden av risiko avhenger av hvordan virksomheten implementerer, konfigurerer og bruker AI-teknologien. Selv om OpenAI ser ut til å ha implementert gode sikkerhetstiltak, må virksomheten sette seg godt inn i hvordan teknologien fungerer, både alene og koblet opp mot virksomhetens data. Da kan dere identifisere, vurdere og håndtere sentrale risikoer ved løsningen. 

3. Gjør nødvendige personvernvurderinger

Bruk av ChatGPT Enterprise vil innebære innsamling og behandling av virksomhetens data, inkludert personopplysninger. De fleste har blitt mer bevisste på personvern i senere årene, og det er viktig å gjennomføre grundige personvernvurderinger før teknologien implementeres i virksomheten. Før du tar i bruk ChatGPT Enterprise bør du derfor kartlegge hvilke data og personopplysninger som vil bli behandlet i løsningen og hvilke konsekvenser bruken av AI kan få for enkeltpersoner. Du bør også vurdere hvilke sikkerhetstiltak som vil bli implementert og hvordan virksomheten kan håndtere eventuelle sikkerhetsutfordringer. Det er særlig viktig å sikre at sensitiv informasjon (også ut over personopplysninger) beskyttes mot uautorisert tilgang eller datalekkasjer. Ved å etablere gode rutiner og etterleve beste praksis for ivaretakelse av personvern, kan du bygge og vedlikeholde tillit blant kunder og dine brukere. 

Å utforske de potensielle fordelene som ChatGPT Enterprise har å tilby, er en spennende reise. Du bør likevel gjøre grundige vurderinger for å avdekke hvilken risiko det kan innebære, og hvordan dere skal håndtere disse. 

Les mer om IT og sikkerhets-tjenester fra BDO her.