• Sikkerhet og IT-risiko

Risikostyring handler om hvordan virksomheter kan posisjonerer seg og håndterer usikkerhet. BDO har lang erfaring med å hjelpe virksomheter med dette.

 

Cybersecurity

Vi beskytter din virksomhet mot dagens digitale trusler.

Vi tilbyr en helhetlig tilnærming til cybersikkerhet, hvor vi ser sammenhengene mellom menneskelige, teknologiske og organisatoriske forhold som påvirker sikkerheten. Med avansert teknologi, et unikt tverrfaglig sikkerhetsmiljø, og i enkelte tilfeller i samarbeid med vår eksterne samarbeidspartner, kan BDO hjelpe din virksomhet med IT-sikkerhetsarbeidet. 

Les mer om cybersecurity her.

 

Internrevisjon

Uavhengig, objektiv bekreftelses- og rådgivningsfunksjon som bistår styret i dets påseansvar, med hensikt å foreslå løsninger som forbedre organisasjonens styring og utvikling.

Som kunde av BDO får du rådgivere og tverrfaglige team som bidrar til en fremtidsrettet internrevisjon, med fokus på det som virkelig betyr noe for din virksomhet.

Les mer om internrevisjon her.

 

Informasjonssikkerhet

Alle virksomheter har informasjonsverdier de er avhengig av for å nå sine mål, inngi tillit, og opprettholde sin leveranseevne. For å lykkes er det viktig å beskytte konfidensialiteten, integriteten og tilgjengeligheten til disse informasjonsverdiene.

Les mer om våre tjenester innen informasjonssikkerhet her.

 

IT-risikotjenester

IT spiller en stadig viktigere rolle for bedrifter.

Riktig bruk av teknologi kan hjelpe til med å optimalisere ressurser, redusere kostnader og forbedre samhandling. Vi hjelper alle typer virksomheter med å sørge for at IT-systemene bidrar til økt kvalitet og effektivitet i hverdagen.

Les mer om IT-risikotjenester her.

 

Sikkerhet og beredskap

Terror, sabotasje, spionasje og andre typer kriminelle handlinger kan ramme din virksomhet eller dine ansatte.

Vi kan bistå med å redusere risikoen for at denne typen hendelser inntreffer, og vi har kompetanse på håndtering både under og etter slike kriser.

Les mer om sikkerhet og beredskap her.

 
Webinarer
Webinaroversikt